Tvorba pomůcek pro ergoterapeutickou praxi

Na našem trhu je stále nedostatek pomůcek pro terapii horní končetiny a pro trénink kognitivních funkcí určených dospělé klientele. Nabízené pomůcky jsou často finančně nákladné a většinou určené pro dětskou populaci. Některé z nich jsou svým příliš dětským provedením pro terapii dospělých nevhodné.

Přítomnost dětských motivů může v klientovi navodit pocit degradace a nevoli pokračovat v započaté činnosti. Tyto výše zmíněné důvody nás přiměly k zamyšlení, jak si přijatelné funkční pomůcky vyrobit svépomocí z dostupných a nenákladných materiálů.

Základní předpoklady pro vytvoření nové pomůcky

Na začátku je myšlenka, nápad vycházející ze spektra klientů, se kterými pracujeme, a funkce, kterou chceme prostřednictvím nově vzniknuvší pomůcky ovlivnit či zachovat. Druhým základním předpokladem je výběr vhodného, dostupného a pokud možno levného materiálu. Třetím předpokladem je jednoduchost a časová nenáročnost realizace. Důraz je kladen na multifunkčnost a plošné využití takto vzniklých pomůcek.
Cílovou skupinou, pro kterou byly níže uvedené pomůcky zhotoveny, jsou senioři. Pomůcky jsou zařazovány do terapie s cílem zachovat či obnovit úchopové funkce a koordinaci horních končetin, podpořit a zachovat úroveň kognitivních funkcí a aktivizovat naše klienty, aby si co možná nejdéle udrželi či obnovili maximální míru nezávislosti v úkonech všedních denních činností. Pomůcky jsou tvořeny tak, aby práce s nimi byla pro klienty pokud možno smysluplná, zajímavá a zábavná. Přinášela jim pocit příjemně stráveného času a podněcovala jejich smyslové vnímání, psychickou pohodu a pozitivní ladění.
Níže je uvedeno několik příkladů takto vzniklých pomůcek, které by mohly najít uplatnění i v jiných oblastech ergoterapie.

Příklady zhotovených pomůcek

1. Sudoku Využití: Nácvik motoriky, obratnosti, cíleného pohybu horních končetin. Trénink kognitivních funkcí (pozornost, prostorová orientace, orientace oko – ruka, pochopení zadaných instrukcí, plánování, schopnost identifikace tvarů, čísel, obrázků, logické myšlení). Použitý materiál: Polystyrenová deska, barevné kobercové pásky, víčka od perorální tekuté výživy (obr. 1 a 2).
2. Zvukové pexeso Využití: * Zvuková identifikace (vyhledat stejně znějící dvojice).
Hmatová identifikace (vyhledat váhově shodné dvojice, seřadit podle váhy).
Zapojení postižené HK do činnosti. Motorika, koordinace, cílený pohyb HKK (šroubování víček příslušných barev).
Použitý materiál: Lahvičky od perorální tekuté výživy.
Obsah: Čočka, rýže, kovové svorky, korkové špunty, kamínky, korálky aj. (obr. 3).
3. Kalendářní rok Cíl: * Seřadit měsíce tak, jak jdou v kalendářním roce za sebou.
Přiřadit pořadové číslo měsíce a správný počet dní v jednotlivých měsících.
Přiřadit obrázek a také pranostiku, které jsou pro daný měsíc charakteristické.
Popřípadě rozdělit měsíce podle ročních období. Využití: Podpora kognitivních funkcí (pozornost, dlouhodobá paměť). Možno použít při individuální i skupinové terapii. Vhodný materiál pro reminiscenci (obr. 4).
4. Tkaní Využití: Motorika, obratnost, koordinace horních končetin. Trénink kognitivních funkcí (pozornost, prostorová orientace, orientace oko – ruka, pochopení zadaných instrukcí, identifikace barev).
Použitý materiál: Zalaminované bílé a barevné papíry či čtvrtky (obr. 5).

Závěr

Výhodou vlastnoručně vytvořených pomůcek je možnost zhotovit pomůcku klientům tzv. „na míru“, uzpůsobit je problémovým oblastem, schopnostem a potřebám klientů, se kterými pracujeme. Nově vzniklá pomůcka obohatí terapeutický proces, zprostředkuje rozmanitost a variabilitu nabízených činností. Na tvorbě pomůcek se mohou podle možností podílet i klienti samotní. Zapojení klienta do procesu výroby nových pomůcek může velmi pozitivně ovlivnit vztah klient–terapeut i přístup klienta k terapii jako takové.

Souhrn Nedílnou součástí ergoterapeutické praxe je terapie horní končetiny a trénink kognitivních funkcí. K terapii s tímto zaměřením je třeba využít účelné pomůcky, prostřednictvím nichž se problémové oblasti trénují. Ne vždy však jsou takové pomůcky k dispozici. Na našem pracovišti jsme zaměřili pozornost k možnosti si podle potřeby některé pomůcky zhotovit svépomocí. Klíčová slova: ergoterapie, kognitivní funkce, terapie horní končetiny, ergoterapeutické pomůcky

O autorovi| Mgr. Svatava Bartošková, Domov sociální péče Hagibor, Praha (svatava.bartoskova@seznam.cz)

Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 5

Ohodnoťte tento článek!