Umělé dýchání bez použití pomůcek

Umělé dýchání je tzv. „B“ – Breathing Support – v postupu ABC a musí při zjištění bezdeší navazovat bezprostředně na Airway Opened. Spojuje v sobě dva aspekty: umožňuje okysličit krev a částečně zbavit tělo CO2.

Nejčastějším způsobem je dýchání z úst do úst. Jedná se o jednoduchou formu dýchání, kterou lze provádět bez pomůcek a kdykoliv. Přistupujeme k němu po uvolnění a zprůchodnění dýchacích cest, pokud nedojde k obnovení spontánní dechové aktivity, tzn. neslyšíme dech postiženého a necítíme jej na tváři.

PAMATUJ! Terminální dechy, tzv. gasping (postižený lapá po dechu, ale neslyšíme a necítíme jeho dech), nejsou považovány za kvalitní dýchání! I zde je nutné zahájit umělé dýchání.

Dýchání z úst do úst

* klekneme si vedle pacienta, * mírným tlakem na čelo zakloníme hlavu a ukazovákem a palcem uzavřeme nosní otvory, aby nosem neunikal vdechovaný vzduch, * druhou rukou předsuneme dolní čelist a pootevřeme ústa pacienta (obr. 1), * provedeme volný nádech, pak ústa těsně přitiskneme k ústům pacienta tak, že ústy zakryjeme celá jeho ústa a volně vydechneme (obr. 2), * oddálíme ústa, pootočíme hlavu na stranu tak, abychom mohli kontrolovat pohledem hrudník a poslechem pasivní výdech pacienta (obr. 3), * pohyb nám umožní nadechnout do svých plic čerstvou směs vzduchu, * celý postup zopakujeme.

Frekvence dýchání: dospělí 6-8 vdechů/min.

Tato metodika dýchání nám umožňuje prodechnout i pacienta se změnami na nosní přepážce, rýmou apod., kde by dýchání z úst do nosu nebylo účelné. PAMATUJ! Nikdy se nesnažíme o vdechnutí maximálního objemu vzduchu. A musíme poskytnout také dostatek času na pasivní výdech! Při velkých objemech nebo příliš rychlém opakovaném vdechování může dojít k dilataci žaludku, regurgitaci nebo zvracení a následné aspiraci obsahu žaludku. Je nutné také vzít v úvahu nepoměr mezi zachráncem a zachraňovaným (dospělý-dítě, muž-subtilní žena…) a přizpůsobit objem vdechovaného vzduchu.

Při dýchání z úst do úst je možné použít bariérové pomůcky – resuscitační roušku, která oddělí ústa záchrance od úst zachraňovaného. Modifikací dýchání z úst do úst je dýchání z úst do nosu. Provádí se např. při záchraně tonoucího ještě ve vodě či když postiženého nelze účinně prodechovat z úst do úst (poranění znemožňuje pootevření úst, otok v dutině ústní…).

Dýchání z úst do nosu

* klekneme si vedle pacienta, * mírným tlakem na čelo zakloníme hlavu, * druhou rukou předsuneme dolní čelist a uzavřeme ústa (tlačíme palcem na prostor mezi špičkou brady a dolním rtem), * volně nadechneme, ústa těsně přitiskneme kolem nosu a vydechneme, * další postup shodný s předchozím.

PAMATUJ! Odpor dýchacích cest při vdechu nesmí být násilně překonáván, zejména u kojenců a malých dětí. Vždy raději znovu zkontrolujeme uvolnění dýchacích cest a záklon hlavy. Dalším způsobem je dýchání kombinované z úst do nosu a úst. Používá se nejčastěji u kojenců. Metodu lze využívat do té doby, dokud svými ústy dokonale obemkneme nosík i ústa dítěte. Pokud je dítě větší a již se nám to nedaří, zvolíme jednu z předchozích technik dýchání.

Kombinované dýchání

* dítě položíme kvůli snadnější manipulaci tak, abychom u něj mohli stát (přebalovací pult, postýlka, stůl…), * srovnáme hlavičku do tzv. „neutrální polohy“ (viz Sestra 2/08, str. 20) a mírným tlakem na čelíčko v této pozici udržujeme, * přitiskneme svá ústa na nosík a ústa dítěte a vydechneme pouze obsah svých úst, * další postup viz výše.

PAMATUJ! U novorozenců a kojenců vdechujeme vždy pouze obsah vzduchu ve svých ústech. Vdech je kratší a je nutné zvýšit frekvenci vdechů.

Frekvence dýchání: novorozenec a kojenec 20-30 vdechů/min.

Při zvýšené frekvenci dýchání se může u záchrance objevit tzv. hyperventilační alkalóza (závratě, hučení v uších, parestézie). Pokud nemůže být vystřídán, je nutné dýchání zpomalit.

Nejčastější chyby

* Pomalá diagnostika bezdeší, * nedostatečné uvolnění a zprůchodnění dýchacích cest, * příliš malý (velký) záklon hlavy, * otálení se zahájením umělého dýchání, * špatná technika umělého dýchání (malé nebo velké objemy vdechovaného vzduchu, nedostatečný pasivní výdech, příliš rychlé nebo pomalé dýchání, nedostatečné utěsnění úst nebo nosu).

Příště se budeme věnovat technice nepřímé srdeční masáže a resuscitaci bez pomůcek jako celku.


Martina Eliášová, MUDr. Martin Voldřich ABC první pomoc s. r. o. (elpim@tiscali.cz)

Ohodnoťte tento článek!