Unie porodních asistentek

Porodní asistentky se v roce 2004 konečně dočkaly uznání své profese díky zákonu o nelékařích a následné prováděcí vyhlášky. My porodní asistentky jsme svébytnou samostatnou profesí; 11. 11. 2005 vznikla UNIPA – Unie porodních asistentek.

Občanské sdružení, ve kterém se mohou sdružovat porodní asistentky z celé republiky pracující v porodnicích, ambulancích gynekologů i soukromé porodní asistentky. Proč při záplavě odborných sdružení vznikla další organizace? Chceme sdružovat ty porodní asistentky, které chtějí navázat vzájemný dialog s těmi, které pracují na jiném úseku porodní asistence. Chceme přispět k tomu, abychom si sebe navzájem vážily, uznávaly se a důvěřovaly si, aby ty, které pracují v porodnicích, pochopily, jaký díl zodpovědnosti nese ta, která pracuje v terénu, a naopak. Chceme, aby při společné práci na porodním sále vládlo uznání práce porodní asistentky. Chceme prosadit, aby porodní asistentky mohly vykonávat svou profesi v plném rozsahu vyhlášky a nebyly jim ubírány kompetence, které jim přísluší. Chceme, aby práce porodních asistentek byla adekvátně finančně ohodnocena. Chceme spolupracovat s profesními sdruženími porodních asistentek i ostatními nelékařskými zdravotnickými pracovníky v ČR i v zahraničí.

– UNIPA sdružuje porodní asistentky z celé ČR na základě individuálního členství. – UNIPA je členem dohodovacího řízení se zdravotními pojišťovnami. – UNIPA je hlavním partnerem časopisu Porodní asistence. – UNIPA úzce spolupracuje se spřátelenými organizacemi (Aperio, HAM, Gender studies atd.). – UNIPA je členem Fontanela, o. s. – UNIPA je odborným garantem projektu Fontanela, podporovaného z prostředků EU.

Kontakt: Jahodová 2888, 106 00 Praha 10; IČ: 27016111; č. ú.: 200072631/0300; tel. 603 813 005; fax 224 252 195; www.unipa.cz; unipa@unipa.cz


O autorovi: prezidentka Dagmar Suchá

Ohodnoťte tento článek!