Univerzitní vzdělávání sester

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK pořádal v říjnu loňského roku slavnostní shromáždění u příležitosti 40. výročí trvání univerzitního studia sester.

Shromáždění se také zúčastnili děkan FF UK doc. RNDr. Jiří Kolář, CSc. a proděkan doc. MUDr. Tomáš Hanuš, CSc., který zastupoval 1. lékařskou fakultu. Byli přítomni i ti, kteří iniciovali otevření studia a zásadním způsobem se podíleli na jeho realizaci: dr. Peltrámová, profesoři Pacovský a Čáp. Zavzpomínat přišli i ti, kteří byli učiteli a kteří dokázali motivovat sestry k úspěšnému studiu.

Nejstarší absolventky – první ročníky studia Fota archív ÚTPO

Ohodnoťte tento článek!