Únorová Sestra vyzvala k anketě

Vody českého ošetřovatelství se opět rozvlnily. Aktuálním tématem diskusí v odborných kuloárech, v pracovnách sester, ale i na serverech sociálních sítí je nyní vznikající komora sester. Ani platformě odborného titulu Sestra se logicky tato problematika nemohla vyhnout, proto jsme mj. i sloupkem minulého čísla vyzývali k názorovému dialogu. Co si o komoře a procesu jejího vzniku myslíte vy, kterých se to nejvíce týká?

O nás bez nás

Dovolím si reagovat na vaši anketní otázku „Komora nelékařů: ano, či ne?“ Vzhledem k tomu, že se potýkáme s ekonomickou nestabilitou ve všech oborech v naší zemi, si myslím, že není vhodná doba tvořit zcela novou, nikým a ničím neozkoušenou instituci zvanou komora nelékařů. Informace k vytvoření této komory jako by spadly z nebe. Nejsou k tomu žádné podklady, vyjádření či informace. Protože jsem člověk, který se o dění ve zdravotnictví zajímá, snažím se vyhledávat jakékoli informace k vytvoření komory nelékařů. Takže mou první získanou informací bylo, že iniciátorem vzniku komory nelékařů se stal ČAS, který už stačil vytvořit, a dokonce i odhlasovat vznik přípravného výboru. Tady mě napadá otázka, za koho jednal ČAS…? Odpovím si sama, zřejmě za sebe. Aby se neřeklo, pozval si ČAS na další jednání o vzniku komory nelékařů další odborné společnosti (ovšem bez uvedení které…). Protože mé další informace jsou takové, že ČAS, který uvádí, že jedná, připravuje a hlavně pracuje pro všechny obory nelékařů, odmítl účast a spolupráci na dalších jednáních, a sice jmenovitě se rozloučil s POUZP a také komorou záchranářů, tak se ptám: „Když žijeme v právním státě, jak je možné, že ČAS se kvalifikuje na přední místo v naší zdravotnické společnosti, a jakým právem diskriminuje spousty zdravotníků, kteří mají právo zasahovat do dění, které se jich týká anebo týkat bude?“

Osobně si myslím, že komora nelékařů má zahojit něčí neúspěch v jiné, již upadající profesní organizaci. Po soukromém průzkumu ve svém okolí jsem zjistila, že sestry odmítají vytvoření jakéhokoli orgánu (instituce či komory), v němž vidí jenom finanční zatížení a prospěch osob, které se snaží o vytvoření za každou cenu.

Co se týče registrace sester, tzn. ošetření kompetencí sester, tu provádí NCO NZO. A pokud se kontinuálně vzdělávám, sama si určím, na jaký seminář či přednášku půjdu, jelikož své peníze budu chtít investovat účelně.

A proto jsem proti vytvoření jakéhosi sdružení, které nás chce pod svá křídla zatím nepovinně sdružit, ale po přijetí zákonné novely tam nakonec budeme muset být povinně. Centralizace do demokratické společnosti rozhodně nepatří.

Proto nadále sleduji celé dění kolem vzniku tohoto sdružení, které bylo iniciováno ze strany ČAS. A rozhodně nemíním mlčet a nadále se budu vyjadřovat k nežádoucím postupům, které budou rozhodovat „O NÁS BEZ NÁS“.

Libuše Moravcová, RS Slezská nemocnice v Opavě (morali@seznam.cz)

Komora je politickou zakázkou

Nechci být tím, kdo se jen veze, a nejsem ani tím, kdo čeká, že za něj vyřeší jeho problémy někdo jiný. Proto se i já, byť opakovaně, vyjádřím ke vzniku komory nelékařů. Zatím neznáme navrhovaný ani jiný oficiální název, neznáme ani budoucí logo, byť se o obou už jednalo. Vše bude prý včas zveřejněno. Tak tady narážíme na první potíž. Nic z již proběhlých jednání se zatím nedostalo k veřejnosti. Tím spíše k odborné veřejnosti, o které se jedná.

Další věc, která se mi nelíbí, je, že se z jednání vylučují některé profesní organizace. Ano, ony nesouhlasí, ale o tom je demokratické hlasování.

Jsem si jistá, že nás trápí mnohem důležitější problémy a nedostatky. Tím myslím naše nesystematické vzdělávání. Chci-li být plnohodnotnou zdravotní sestrou, čeká mě letité studium, upřednostňující vzdělávání teoretické před tím praktickým. Jak to v praxi vypadá, víme všechny. Pokud chci být sestra specialistka, musím počítat s dalšími lety navíc. Ale to už při práci a někdy i za své.

Nedostatečně promyšlená vyhláška o personálním obsazení pracovišť je další, velice palčivý problém. Mnohde se pracuje na hranici hazardu se zdravím personálu i pacientů.

Otázkou nového oborou na zdravotnických školách – oboru zdravotnický asistent – je nutno se také okamžitě zabývat. Jeho zapojení do pracovních týmů je mnohde chaotické, buď je využíván jako dražší sanitář, nebo naopak se úkoluje výkony, pro které, byť je studoval, nemá kompetence.

Toto je jen část velice palčivých problémů, které by neměly být stále odkládány. S komorou v této chvíli nesouhlasím. Pro mne je důležitá konkrétní a viditelná práce pro nás nelékaře. Na tu ale už roky marně čekáme.

Komora je podle mého pouhou politickou zakázkou. O tom jsem přesvědčená.

Dana Krásová všeobecná sestra, Praha

Tak jakápak nepovinnost!

S komorou nelékařů jsem nejprve váhala a teď už jsem si jistá, že nesouhlasím.

Za prvé se mi nelíbí způsob, jakým vzniká, v podstatě bez možnosti vyjádřit se k ní, za druhé se mi nelíbí ta samozřejmost, s jakou paní Jurásková vidí samu sebe v čele, za třetí její případná, a navíc víc než jistá povinnost být v této komoře… a i kdyby povinná nebyla, obávám se, že to bude jako s tou nepovinnou registrací, tu taky mít nemusíte, ale v podstatě ji vyžadují všude nebo pracujete za nižší plat, tak jaká nepovinnost! A nikoho nezajímá, že i před registrací jsem se specializovala a jezdila na různé semináře, tenkrát bez honu za body… Kdežto registrace to změnila právě v ten hon za body a návštěvu seminářů s tématy, která mi kolikrát nic nedají, ale jsou holt pro mou kapsu, protože zaměstnavatel nehradí nic!

Tímto asi končím, poněvadž se zase dostávám do varu 🙂

S pozdravem Hanka

A chceme vůbec takový megamoloch?

Ráda bych se vyjádřila ke vzniku komory nelékařů. V době, kdy je situace ve zdravotnictví téměř vyhrocená kvůli reformám, je vznik komory na okraji zájmu zdravotníků. Zdravotníky více tíží možné snižování stavů, finance a v neposlední řadě i to, jak bude po reformách, konkrétně personální vyhlášce, zajištěna péče, jak bude fungovat dostupnost zdravotnických zařízení.

Další, a ne nepodstatnou, otázkou je, jak je možné, že ke vzniku komory byly přizvány jen vybrané organizace, navíc pouze ty, které se vznikem souhlasí. Nikde nejsou informace o funkci komory, o způsobu financování a o tom, jak bude vypadat členství. Nikde neprobíhá ani rámcově anketa, zda zdravotníci tento megamoloch chtěli.

Osobně nevěřím, že by organizace zastupující takové množství zdravotníků plnila svou funkci ve prospěch všech členů. A rozhodně nevěřím představitelkám ČAS, že jim jde o zdravotníky. Byla to právě paní Jurásková, která za nás, za sestry, z mně dosud neznámého titulu slíbila „poslušnost“ a trpělivost sester při vyjednávání o platech. A nepříznivě zasáhla i do probíhajících jednání mezi MZ ČR a zástupci lékařů při akci „Děkujeme, odcházíme“.

Pokud má komora vzniknout, měla by být tvořena apolitickými osobnostmi, především lidmi z oborů a praxe. Lidmi, kteří mají přehled o problémech ve svých oborech a jsou ochotni naslouchat a tyto problémy řešit.

Monika Muroňová

Převládá znechucení a skepse

Právě jsem dočetla článek v únorové Sestře od ing. Kouřilové. Hned v úvodu zmiňuje náladu, která vládne v současném zdravotnictví, předpokládám, že má na mysli náladu nepříliš dobrou. Ano, máte pravdu, paní Kouřilová, zdravotníci totiž nemají důvod k lepšímu naladění. Nemůžu se zbavit dojmu, že tento článek byl napsán jako reakce na komentáře a články v Medical Tribune ohledně zakládání komory nelékařů a hlavně jako jakási obhajoba iniciátorky jejího vzniku. Nemyslím si, že vznik komory a zahájení prací přípravného výboru je teprve na začátku. Naopak si myslím, že o celém procesu je dávno rozhodnuto a teď jde jen o to, implantovat myšlenky a záměry do širšího povědomí a získat pro ně příznivce. Udivuje mě jedna věc, není to tak dávno, co paní Jurásková navrhovala zrušení povinného členství v lékařské komoře. Nevěřím, že komoru nelékařů bude chtít někdo jako nepovinnou. Z jednoho prostého důvodu, neměla by pak patřičnou sílu. A ani by nepřinesla dostatečné množství financí od svých oveček.

Potěšující je pro mne fakt, že nejvyšším představitelem komory by neměl být člen politické strany. Tento krok vítám, ale pak se ptám, jak si chce komora získat přízeň v politických kruzích, aby mohla ovlivňovat vše, co se týká zdravotnických profesí?

Nemyslím, že patřím do početné skupiny nevědomých a neobeznámených. Ano, jako nečlen žádné profesní organizace nejsem v centru dění, ale o přípravě komory vím již přes rok. Cvičně jsem se zeptala svých kolegyň, co na komoru říkají ony… Odpovědi zněly v duchu: Na co?, Proč?, Kdo zas?, Zas budu něco někde platit?, Další NCO NZO?, Co mi to přinese?, Porostou zdravotníkům platy?, Blbost, těm nahoře jsou lidi dole vždy ukradení… a jiné.

Kdybych se nezeptala, dá se nálada shrnout takto: nezájem, lhostejnost, skepse, znechucení. To jsou ty nálady, paní Kouřilová, převládá skepse a znechucení. Lidem ale hlavně scházejí informace, a pakliže si je necháváte pro sebe, nemůžete čekat důvěru. Zdravotníci mají opravdu jiné starosti než se pídit po útržcích z vašich jednání přípravného výboru a u většiny těch, kteří se přece jen dopídí, převládá výše zmíněné… znechucení a skepse.

Vy si přejete, aby vám proběhl proces v klidu a ku prospěchu nás všech. Já si přeji, aby zdravotníci mohli pracovat v klidu, aby jim jejich obor nezačal být lhostejný kvůli podmínkám, aby nás systém nezatěžoval zbytečnou byrokracií, abychom své vydělané peníze mohli investovat k odreagování se od práce a proti vyhoření, a ne jen k přežití do další výplaty, ale hlavně abychom my nelékaři byli jednotní tak jako třeba kolegové na Slovensku, a nemyslím, že toho dosáhneme jedině komorou.

Dosáhneme toho pouze tím, že si sami uvědomíme svou hodnotu v systému a svou nepostradatelnost.

Lenka Bazalová SN v Opavě

Pozn. red.: Příspěvky jsou redakčně upravovány, případně kráceny, a nevyjadřují stanovisko redakce.

Ohodnoťte tento článek!