Úrazy obličeje

V posledních letech přibývá na našem oddělení pacientů s úrazy obličeje (velký podíl mezi nimi mají cyklisté). Díky erudovaným lékařům provádíme ošetření při poranění měkkých tkání obličeje. Mohou to být malé oděrky, rány tržně zhmožděné, poranění ztrátová, což znamená rekonstrukční chirurgii poraněného obličeje. Jsou to různé kožní štěpy při ztrátě kůže, při ztrátě hlubších vrstev se provádí rekonstrukce kožním lalokem, který obsahuje kůži a podkožní tkáň s vlastním cévním zásobením, které zajišťují jeho další výživu. Dále jsou to místní laloky (tzv. random flaps) atd.

V mnoha případech se jedná o poranění kombinovaná – měkkých i tvrdých částí obličeje. Jedná se např. o poranění zubů, zlomeniny čelisti, zlomeniny střední třetiny obličeje, zlomeniny nosu, očnice apod. V tomto případě bývá součástí operačního týmu příslušný lékař (stomatochirurg, ORL, oční, zubní apod.).

Sestra u operačního stolku

Sestra si připraví set k operaci. Sterilní sety jsou dodávány z centrální sterilizace a jejich složení odpovídá dané operaci. Na již sterilní instrumentační stolek dodáváme šicí materiál, v našem případě speciální šicí materiál jako je Prolen, Monocryl, Ethilon, PDS, Vicryl, popřípadě dodáváme speciální nástroje, které nejsou obsaženy v setu. Protože rány bývají většinou znečištěné, musí se po řádném vyčištění drénovat. Jedná se o drény kapilární, trubicové, R-drény atd. Po ukončení operace a řádném očištění operačního pole kryjeme rány sterilním krytím a lepíme nedráždivou náplastí. Podle typu zranění zvolíme příslušný operační výkon.

Kazuistika

Pacientka utrpěla úraz obličeje při pádu z kola. Jednalo se zde o zranění měkkých i tvrdých částí obličeje. Výkon proběhl za asistence stomatochirurga, který provedl odstranění ulomených zubů, úpravu zlomeniny přední stěny maxily a sešil mukoperiost, který byl v celém rozsahu odklopen. Poté nastoupil plastický chirurg, který rekonstruuje vestibulum před dolní čelistí, horní ret s větší kožní ztrátou i retní červeně. Rána horního rtu zasahuje vysoko do tváře až na skelet. Nakonec je provedena sutura ran nosu.

Rány jsou drénovány kapilárními dreny. Vzhledem ke zranění byla doporučena přísná tekutá strava, dokonalá ústní hygiena a výplachy chamomilou po každém jídle. Pravidelné kontroly stomatochirurga. Pro každého nemocného je velmi důležitá pooperační péče. Převazy, medikace, dieta a v neposlední řadě citlivý přístup veškerého personálu.

Chci vyzvednout lidský přístup

Zranění lidé bývají na oddělení přiváženi většinou v šokovém stavu. Lidský přístup v léčbě je velmi důležitý pro psychiku nemocného. Zatímco lékaři svou odbornou prací vracejí do původního stavu jeho vzhled, sestra je zde mimo jiné proto, aby mu pomohla překonat prvotní šok a obavu z následků. Proto se ho snažíme pozitivně naladit, což není vůbec jednoduché vzhledem k jeho stavu. Od začátku jde o to, získat si důvěru nemocného svým přístupem, vystupováním, chováním, vzhledem atd. Je pravdou, že lékaři nemocného na vše připraví, vysvětlí možnosti léčby, průběh léčení i prognózu. Psychický stav většiny z nich však neumožňuje všechny tyto informace pojmout. Mnohem víc možností má sestra, která je s nemocným v bezprostředním kontaktu a je neustále atakována dotazy, co se bude dít, kdy to bude, jak to dopadne a hlavně, jaký bude výsledek. Je na nás, abychom trpělivě a mnohdy opakovaně dokázaly na tyto dotazy odpovědět, a to po předchozí konzultaci s lékařem, a tím získaly důvěru nemocného k léčebnému postupu. A samozřejmě i pomoci získat ztracenou duševní i tělesnou rovnováhu.

Lidské povahy jsou různé a nemocí či úrazem se nemění – anebo naopak velice změní. Proto je nutné přistupovat k nemocným individuálně. A že je to mnohdy těžké, zůstat klidné s úsměvem na rtech a s laskavým slovem, mi dáte za pravdu. n

Velká rána je zhojena téměř beze stopy.

Fota Jana Gojová

Ohodnoťte tento článek!