Úrazy: Poranění končetin

Poranění končetin tvoří zhruba 50 % všech úrazů. Řadíme sem rány, krvácení, podvrtnutí, vykloubení, zlomeniny a také amputace.

Při přednemocničním ošetření jsou nejdůležitější dva faktory – ztrátu krve způsobenou zraněním (u zavřených zranění je často podceňována, viz Sestra 6/08) a bolest.

Rány – vulnus

Vznikají většinou mechanickým poškozením kožního krytu, případně hlubších tkáňových struktur.

Rozdělení: * Rány řezné (v. scissum), * rány sečné (v. sectum) – oba typy hodně krvácejí, ale lépe se hojí, * rány zhmožděné (v. contusum), * rány tržně-zhmožděné (v. contusolacerum) – hůře se hojí, častěji se infikují a mohou být spojeny s poraněním vnitřních struktur, * rány tržné (v. lacerum), oděrky (abraze, exkoriace), * rány bodné (v. punctum), rány střelné (v. sclopetarium), rány pokousáním (v. morsum) – mají charakter rány tržně-zhmožděné, je zde velké nebezpečí sekundární infekce.

Rány se většinou projevují krvácením, bolestivostí, otokem. Poraněný je nejvíce ohrožený krvácením, infekcí, amputací.

První pomoc: * Menší poranění pouze dezinfikujeme a kryjeme,* u velkých ran je prioritou zástava krvácení, případně znehybnění končetiny,* zaklíněná cizí tělesa z rány NIKDY nevyndáváme, pokud by bránila transportu, pouze je zkrátíme,* poraněného transportujeme do zdravotnického zařízení.

Podvrtnutí – distorze

Je poranění kloubních vazů nebo kloubního pouzdra nepřímým úrazem, většinou prudkým pohybem v kloubu, který překročí jeho fyziologický rozsah. Nejčastěji postiženými klouby bývají kotníky a zápěstí. Distorze se projevuje omezením hybnosti postiženého kloubu, bolestivostí, otokem a v závažnějším případě i krevním výronem.

První pomoc:* Poraněnou končetinu nezatěžovat, přiložit elastický obvaz a ledovat (lze použít igelitový sáček naplněný vodou a kostkami ledu), pokud se stav nelepší, je nutné dopravit poraněného k lékaři, aby se vyloučila případná zlomenina nebo závažnější poškození měkkých tkání.

Vykloubení – luxace

Luxace je poranění kloubu, ke kterému dochází při působení velkého násilí. Kloubní plochy se dostanou mimo kontakt a nedotýkají se. Při vykloubení dochází k poškození kloubního pouzdra, vazů a okolní tkáně. Vykloubení postihuje nejčastěji rameno, palec ruky, prsty a dolní čelist. Projevuje se bolestivostí, nemožností pohybu v postiženém kloubu, nepřirozeným postavením končetiny, otokem, hematomem v okolí kloubu, ztrátou funkčnosti. Může být ovšem velmi obtížné odlišit vykloubení od zlomeniny, přičemž obě poranění mohou být přítomna současně.

První pomoc: * Postižený kloub zafixujeme v poloze, která je pro poraněného co nejméně bolestivá, končetinu nenapravujeme, chladíme a poraněného dopravíme co nejdříve do zdravotnického zařízení.

Zlomenina – fraktura

Jedná se o poranění, při kterém dochází k porušení kontinuity kosti vlivem působení velkého násilí. Zlomená kost může skutečně velmi závažně poranit cévy, měkké tkáně a nervy. Zlomeniny dělíme na otevřené a zavřené a dále na stabilní a nestabilní. Při zavřené zlomenině není porušen kožní kryt a zlomenina zůstává kryta svalstvem. U otevřené zlomeniny pronikají kostní úlomky přes svalstvo a porušují integritu kožního krytu. U zlomenin dlouhých kostí dochází ke krvácení z cév okolní tkáně a z dřeně poraněné kosti.

Příznaky zlomeniny:* Nejisté – bolestivost, otok, hematom, porucha funkčnosti, deformace,* jisté – úlomky kosti v ráně, patologická pohyblivost v periferní části, krepitus (chrastění) při pohmatu.

První pomoc:* Poraněnou končetinu provizorně zafixujeme vždy v celém rozsahu (přes dva klouby), k fixaci lze použít tělo poraněného (ruku fixujeme k trupu a u dolních končetin nám zdravá končetina slouží jako dlaha pro poraněnou),* u otevřené zlomeniny nikdy neodstraňujeme z rány cizí tělesa, ani úlomky kosti, ránu zakryjeme,* defigurované končetiny nikdy nenapravujeme,* poraněnému NIKDY nepodáváme tekutiny a léky per os!!! * stále sledujeme vitální funkce a celkový stav poraněného,* zajistíme transport do zdravotnického zařízení.

Ztrátová poranění -amputace

Jde o poranění, která vznikají působením velkého násilí, které vede ke ztrátě části nebo celé končetiny. Vzhledem k rozvoji neurovaskulární mikrochirurgie lze mnohdy oddělené části úspěšně replantovat. Největší úspěšnost mají replantace u ostře oddělených částí. Vždy je ale nutné, aby stav zhodnotil mikrochirurg, který rozhodne, zda je možné replantaci provést!

První pomoc:* Zastavíme krvácení na poraněné končetině,* oddělenou část (amputát) opláchneme od nečistot a dobře osušíme,* uložíme do dvou mikrotenových sáčků a pečlivě uzavřeme tak, aby uvnitř zůstal vzduch, ale nedostala se k amputátu tekutina,* vše vložíme do dalšího sáčku, který naplníme vodou a kostkami ledu, sáček také uzavřeme a transportujeme volně zavěšený v prostoru -NIKDY NEPOKLÁDÁME! * při semiamputaci (částečné oddělení) překryjeme částečně oddělenou část mulem a vložíme mezi dva mikrotenové sáčky s vodou a ledem a zabráníme omrznutí.


Martina Eliášová MUDr. Martin Voldřich ABC první pomoc s. r. o. (elpim@tiscali.cz)

Ohodnoťte tento článek!