Urodynamické vyšetření v diagnostice inkontinence při nestabilním močovém měchýři

Autorka následujícího příspěvku seznamuje čtenáře s průběhem specializovaného kombinovaného urodynamického vyšetření.

SUMMARY The author describes the process of special combined urodynamic examination.

V rámci urodynamického vyšetření se ozřejmují tlakové a výtokové poměry v dolních močových cestách – v močovém měchýři a močové trubici pak za pomoci přístroje řízeného počítačem. Vyšetření provádíme při inkontinenci, častém močení ve dne i v noci, pocitu neúplného vyprázdnění, při mikčních obtížích po poranění páteře atd.

Plnící a počítačová sestava

Inkontinenci rozdělujeme na stresovou, urgentní, reflexní a paradoxní.
* Stresová inkontinence se projevuje únikem moči při fyzických aktivitách spojených s náhlým zvýšením nitrobřišního tlaku (při kašli, kýchnutí, smíchu nebo prudkém pohybu).
* Při urgentní inkontinenci dochází k náhlému, neovladatelnému močení s únikem většího množství moči následkem nekontrolovatelných křečovitých stahů svalstva močového měchýře.
* Reflexní inkontinence je příznakem neurologického onemocnění.
* Paradoxní inkontinence je únik moči, většinou po kapkách, při přeplněném močovém měchýři. Podmínkou vyšetření je předchozí negativní kultivační vyšetření moči. Urodynamické vyšetření začíná provedením uroflowmetrie (UFM) – močení do speciálního WC a následné vyhodnocení křivky zobrazující průběh močení počítačem.

Vyšetření pacienta

V této fázi vyšetření jsou zmapovány následující parametry:

* objem vymočené moči,
* průměrný průtok v ml/s,
* maximální průtok v ml/s,
* délka retardace startu močení.

Poté vyšetření pokračuje plnicí a mikční cystometrií. Tato část vyšetření spočívá v zavedení uretrálního katétru přes močovou trubici do močového měchýře a fixaci katétru k zevnímu genitálu. Následuje zavedení balonkového rektálního katétru do konečníku (zhruba do hloubky 10 cm), který fixujeme napuštěním balonku fyziologickým roztokem.

Přístroj měří tlakové poměry během plnění močového měchýře sterilní tekutinou. Zaznamenává množství plnicí tekutiny a všechny změny, které v průběhu plnění v močovém měchýři probíhají. Jedná se o poměrně technicky náročné vyšetření, které vyžaduje dobrou spolupráci pacienta. Pacient nám na požádání zakašle (čímž zapojí břišní lis, a zvýší se tak nitrobřišní tlak) a udává pocit prvního, normálního a silného nucení na moč.

Rektální katétr

Poslední fází vyšetření je vymočení se opět do speciálního WC, ale již se zavedenými katétry – přičemž se měří tlaky v dolních močových cestách. Po skončení vyšetření se pacientovi oba katétry odstraní. Celé vyšetření trvá průměrně asi 1 hodinu. Vzhledem k povaze vyšetření je kladen velký důraz na respektování intimity pacienta.

Záznam urodynamiky


O autorovi: Pavla Zajícová, Urologická klinika FN a UK, Hradec Králové (pavla.zajicova@seznam.cz)

Plnící a počítačová sestava
Vyšetření pacienta
Rektální katétr
Záznam urodynamiky

Ohodnoťte tento článek!