Urology Week 2013

Urologický týden si klade za cíl informovat o prevenci a možnostech léčby urologických onemocnění.
Prevence je nejdůležitější! Na tom se shodují odborníci participující na Urologickém týdnu Evropské urologické společnosti (EAU -The European Association of Urology), který se uskutečnil v týdnu od 23. do 27. září 2013. Letošní rok byl věnován prevenci a léčbě nejčastějšího urologického onemocnění mužů – benigní hyperplazii prostaty a možným komplikacím. Urologický týden se každý rok věnuje jinému onemocnění a primárně si klade za cíl: zvýšit informovanost o závažných urologických onemocněních, zvláště o prevenci a možnostech léčby; informovat o práci urologa a případných novinkách v urologii; snažit se o vymýcení studu a tím zajistit včasnou diagnostiku u všech urologických příznaků. Evropská urologická společnost je organizací kladoucí si za cíl zvýšit úroveň povědomí o urologické péči v Evropě formou podporování místních odborníků v jednotlivých zemích. Zastupuje evropské urology a urologické sestry, podporuje jejich snahu o přijetí a aplikaci nejvyšších standardů dostupných v urologické péči a jejich zařízeních, zároveň šíří odborné publikace odborného vědeckého výzkumu. EAU úzce spolupracuje s národními a mezinárodními asociacemi, zaštiťuje globální urologickou komunitu. Každoročně organizuje široké spektrum vzdělávacích a vědeckých aktivit. Má i oficiální zpravodaj European Urology. V současné době EAU připravuje mnoho nových programů a iniciativ, včetně informací pro pacienty, on-line vzdělávání a EAU základních znalostí.

Ohodnoťte tento článek!