Urostomie a její vliv na sexuální život

V termínu od 12. do 22. června loňského roku proběhl ve Finsku Evropský kongres stomasester. Všechny přednášky se konaly v Kongresovém centru v Helsinkách. Mezi téměř 1000 účastníky nejen z Evropy, ale i USA, Indie, Brazílie a Austrálie byly i stomasestry z České republiky.

Vyslechly jsme mnoho zajímavých přednášek, vyměnily si množství zkušeností a přínosem samozřejmě byly jak diskuse v přestávkách mezi přednáškami, tak v rámci večerních setkání.

Vnímání těla a sexualita

Sexualita provází každou lidskou osobnost po celý život. Součástí naší osobnosti a tím i sexuality jsou například nejsilnější citové vztahy, naše fantazie, chápání a pociťování vlastního těla, sexuální potěšení, radosti.

Mladí či staří, vdané, ženatí či svobodní, heterosexuální, homosexuální, bisexuální, žijící či nežijící aktivním sexuálním životem, různé tělesné kondice … všichni jsme sexuální osobnosti. Poznávání sexu a pochopení našeho sexuálního „já“ je celoživotním procesem.

I zdraví se setkávají se sexuálními problémy, natož pacienti se stomií. Operace změnila vzhled jejich těla, vypadá jinak než normálně. Odchod stolice či moči nemohou ovládat vůlí. Mají strach, že jejich stomie je viditelná přes oblečení, že jsou nápadní a vzbuzují nechtěnou pozornost. Cítí se sexuálně nepřitažliví. Je to velice náročná situace. Negativní vnímání vlastního těla může ovlivnit nejen pociťování sama sebe, ale také může mít dopad na naši sebeúctu. Moderní svět oslavuje perfektní tělo. Je těžké pohlížet pozitivně na své tělo, které se odlišuje od ideálu. Sexuální přitažlivost se netýká pouze samotného těla, záleží mimo jiné také na osobnosti, schopnosti komunikace, schopnosti pochopení, vzájemných sympatiích a smyslu pro humor.

KAZUISTIKA

Protektivní urostomie Pacientka, 30letá žena z Děčína. Na první pohled průměrná žena s milým úsměvem. Narodila se s vrozenou vývojovou vadou – malformací urogenitálu, atrezií rekta a pochvy. Do nemocnice v Ústí nad Labem přichází z důvodů častých septických stavů, které ji ohrožují na životě, a zhoršující se inkontinence. Z opakovaných pohovorů s pacientkou vyplynula i příčina opakujících se septických stavů. Přestože neměla vyvinutou pochvu, žila intenzivním sexuálním životem. Naučila se postupně používat k pohlavnímu styku močovod. Ten se postupně dilatoval a následně vznikla úporná močová inkontinence. Musela začít používat inkontinentní pomůcky, nejprve pleny, později i plenkové kalhotky. Stav se neustále zhoršoval. Samozřejmě trpěla i po psychické stránce. Uvědomovala si, že je cítit močí. Přesto ještě dlouhou dobu řešila dilema, zda jít k lékaři, či nikoli. Již jednou jí byla navržena plastická operace upravující vrozenou vadu. Tenkrát odmítla. Domnívala se, že to není třeba.

Před operací

Na urologii bylo provedeno podrobné vyšetření. Pacientce byla lékařem vysvětlena a navržena operace – vytvoření protektivní stomie. Stále váhala a vyžádala si čas na rozmyšlenou.

Po dlouhém rozhovoru se stomasestrou s operací nakonec souhlasila. Nejvíce ji zajímala zdravotní omezení po operaci a možnost sexuálního styku. Chtěla vědět, jestli může žít i se stomií plným sexuálním životem.

Operace

Při revizi dutiny břišní se zjistilo, že pacientka má vaječník, vejcovod, a dokonce dělohu, která je slepě uzavřena. Byl přivolán ke konzultaci gynekolog. Ten doporučil provést operační výkon ve dvou dobách: 1. Vytvořit urostomii a zamezit opakujícím se septickým atakám. 2. Pokusit se o rekonstrukci pochvy a následně uretry.

Citace z operačního protokolu

Tento postup volíme s tím, že v další době po poučení pacientky, která dosud netuší, že má i dělohu, by bylo možné pokusit se o rekonstrukci pochvy a následně uretry, která je po pohlavních stycích zcela rozdilatována na 3 prsty a pacientka preferuje pohlavní styk za každou cenu.

Po operaci

Operační rána se zhojila bez problémů. Urostomie odváděla čirou moč. Po celou dobu hospitalizace byla pacientka komunikativní, spolupracující a velmi spokojená, že se zbavila plenek. Komplexní ošetřování urostomie zvládala ve velmi krátké době. Za dobu hospitalizace se také udobřila s manželem, od kterého odešla před rokem k příteli. V nemocnici ji navštěvovali oba – manžel i přítel, oba se také zajímali o ošetřování urostomie i další rekonvalescenci pacientky.

Ambulantní péče

Do stomické poradny pacientka vždy přichází s manželem. Často se usmívá a vypadá spokojeně. Neudává žádné problémy se stomií. Pouze měla zájem o velmi malé sáčky či krytky na stomii, o kterých se dočetla v informačních brožurkách. Pacientce bylo nutné vysvětlit, že v jejím případě nejsou krytky vhodné. Lze je použít jen u vývodu tlustého střeva – kolostomie.

Naši snahu o diskusi ohledně následné operace odmítla velice striktně. Z důvodů stěhování požádala o přeložení do stomaporadny v místě nového bydliště. Bohužel od jejího přechodu do této poradny nemáme o pacientce další zprávy.


SOUHRN

Urostomie – vývod močových cest – patří k nejméně častým typům stomií. Důvodem k tomuto zákroku bývají nejčastěji zhoubné nádory a vrozené vývojové vady. Moč je agresivní tekutina, která odchází neustále. Naučit se správně ošetřovat urostomii a používat stomické pomůcky je náročné a často psychicky stresující. Dobré rodinné zázemí je velice důležité.

SUMMARY

Urostomy – artificial opening of ureters – is a least common type of stoma. This procedure is usually indicated in the case of malignant tumors and congenital defects. Urine is an aggressive fluid, and it is produced continuously. It is very challenging, and often psychically stressful to learn proper stoma care and using stoma appliances. Good family support is very important.


O autorovi: Svatava Nováková Marcela Kenezová, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem (Svatava. Novakova@mnul.cz)

Ohodnoťte tento článek!