Ušetření každé hodiny utrpení má smysl

Prof. Keith Harding

Fota Marta Jedličková

Na konci listopadu loňského roku uspořádala společnost Johnson &Johnson ve spolupráci se Vzdělávacím centrem pro hojení ran Všeobecné fakultní nemocnice Praha již druhé sympozium k tomuto tématu.

Na celodenní akci se v Národním domě na Smíchově sešla víc než stovka zdravotnických odborníků z celé republiky, jak sester, tak lékařů, zabývajících se problematikou hojení ran, která se dostává stále více do popředí zájmu odborné veřejnosti. Účastníky přivítal ředitel VFN v Praze MUDr. Martin Holcát, který ve svém úvodním slovu řekl mj., že se u nás správně zdůrazňuje potřeba rozvoje technického zázemí, ale lidský podíl v přístupu samotných lékařů a sester není vždy doceňován, i když se situace zlepšuje. Vyrovnat se světovému trendu v této záležitosti bude vyžadovat také větší počet specializovaných sester.

Ing. Jiří Pavlíček, generální ředitel Johnson & Johnson, uvedl, že firma vychází z odpovědnosti vůči zákazníkům, lékařům, sestrám a samozřejmě zejména vůči pacientům. Věnují také vysokou pozornost vzdělávání jak svých odborníků, tak zdravotníků, o čemž svědčí založení centra pro hojení ran v roce 1998.

Poznatky z domácích zdrojů i slovo světového odborníka

V průběhu sympozia zazněla řada zajímavých přednášek. Jen některá témata: Nejčastější příčiny možných komplikací při hojení ran (J. Antonínová a E. Červinková z VFN Praha), Diagnostika a terapie rány (J. Burešová a D. Theissová, nemocnice Pardubice), Sestra konzultantka – práce v ambulanci (M. Koutná, VFN Praha), Ošetřovatelská péče u pacientů s exulcerovanými tumory, (E. Kvasnicová, Masarykův onkologický ústav Brno), Spolupráce mezi nemocnicí a domácí ošetřovatelskou péčí (M. Markusová a H. Pekárková, FN Hradec Králové). Referát Krytí ran stálo při zrodu společnosti Johnson & Johnson přednesl M. Pavlát a konečně přednášku Nové přístupy v hojení ran prof. Keith Harding z University of Wales.

Na závěr jsme požádali celosvětově uznávaného odborníka, ředitele Výzkumné jednotky pro hojení ran při Univerzitní nemocnici v Cardiffu (Jižní Wales), profesora Keitha Hardinga, o rozhovor:

• Pane profesore, prosím o krátkou charakteristiku vašeho pracoviště a jeho náplň.

Naše jednotka pro výzkum hojení ran vznikla v roce 1990. Je to multidisciplinární skupina 45 expertů z různých oborů, která si dává za úkol rozvinout akademické a klinické odbornosti hojení ran. Výzkumný zájem se soustřeďuje na zánětlivé buňky v procesu hojení, na hlediska kvantifikace a měření, dále na diabetickou nohu a na hodnocení kvality života. Zabýváme se také problematikou doškolování a jejím přičiněním byl zřízen první postgraduální diplomový kurz pro hojení ran a obnovu tkání, který byl nyní povýšen na vyšší úroveň a jeho absolventi získávají titul magistra. Tento zájem o zkvalitňování další výuky a výcviku vedl k založení Evropské asociace pro ošetřování ran (European Wound Management Asociation) a napomohl též k založení časopisu Journal of Wound Care.

• Co považujete v tomto procesu za důležité?

Vedle kvalifikované léčby a péče si přeji, aby se hojení ran věnovali i lékaři. Na světě není mnoho takových skupin, které by se zabývaly touto problematikou, a my jsme byli vůbec první. Za vůbec nejdůležitější na všech pracovištích považuji prevenci, jejíž součástí je edukace zdravotníků, tedy sester i lékařů. Nesmí se zapomínat ani na osvětu pacientů. Protože platí, že informovaný pacient lépe spolupracuje.

• Co byste vzkázal českým sestrám?

Prosím, vyřiďte jim, že dveře k naší vzájemné spolupráci jsou otevřené. Nataša Andreattová

Ohodnoťte tento článek!