Uskřinutí varlete -akutní stav v urologii

V intauterinním vývoji se varlata stěhují ze svého původního uložení v oblasti 1. bederního obratle retroperitoneálně do místa konečného uložení – do šourku. Při tomto sestupu se zároveň prodlužují krevní cévy, které zabezpečují zásobování varlat kyslíkem a živnými

V případě, kdy dojde k prodloužení úponů, může být pohyblivost varlat zvýšená a hrozí nebezpečí uskřinutí varlete (torsio testis). Predilekční věk je první rok života, chlapci před pubertou, během ní a po ní. Uskřinutí varlete je akutní stav, kdy se semenný provazec a varlata otočí kolem své podélné osy a v důsledku toho dojde k uskřinutí krevních a lymfatických cév a nervů, které zásobují varle. Při intravaginální torzi dochází k rotaci uvnitř tunica vaginalis -nejčastější forma torze. Při supravaginální torzi rotuje varle a tunica kolem semenného provazce. Příznaky:

* Bolest – náhlá, prudká v šourku a v tříslech (jednostranná), při nadzvednutí varlete bolest ještě zesílí (Prehnovo znamení), bolest vyzařuje do třísla. * Varle je oteklé a zarudlé. * Dostavuje se nevolnost a zvracení. * Kolikovitá bolest břicha u malých dětí. * Symptomatika akutního břicha, je-li varle chybně uloženo.

Prudká bolest pacienta přinutí většinou vyhledat lékaře, a ten pacienta při podezření na uskřinutí varlete odesílá na odborné urologické vyšetření, které se musí uskutečnit naléhavě, neboť přítok krve k varleti může být zcela přerušen a hrozí závažné poškození. V případě úplné torze varlete je stav třeba chirurgicky řešit nejpozději do 4 hodin od doby vzniku bolestí. Při delším prodlení hrozí již nezvratné poškození varlete a jeho funkční poškození. Dostaví-li se pacient ke svému rodinnému lékaři, ten palpačně vyšetří břicho a šourek a při podezření na torzi varlete jej ihned odesílá na urologické pracoviště. Lékař-urolog pacienta vyšetří: odebere anamnézu, provede palpační vyšetření břicha a šourku, zajistí vyšetření skrota pomocí ultrazvuku (Dopplerovská ultrasonografie) a srovnání s druhou stranou. Potvrdí-li se diagnóza (torze varlete), je nutné provést akutní interní vyšetření a operační revizi obsahu skrota. (Jen ve výjimečných případech se může lékaři povést uskřinutí manuálně upravit. I přes úspěšnou manuální detorzi varelete je nutno provést UZ šourku včetně Dopplerovského vyšetření a následnou orchidopexi.) Operace musí být provedena co nejrychleji, nakonec jde doslova o minuty – bez rychlého zákroku hrozí nebezpečí nevratného poškození funkce varlete, někdy je nutné varle dokonce odstranit. V cca 60 % lze varle zachovat, sekundární atrofie vzniká ve 20 – 68 procentech. Ve většině případů je možné pacienta propustit domů již druhý den po operaci. S určitým časovým odstupem od první operace je vhodné provést fixaci druhého varlete (orchidopexi), abychom zabránili případné torzi..


O autorovi: urologická ambulance, FN U sv. Anny, Brno

Ohodnoťte tento článek!