Úspěšná terapie rány hojící se per secundam – kazuistika

O sekundárním hojení mluvíme tehdy, jestliže rána nebyla chirurgicky uzavřena, nebo se po sutuře z různých příčin (infekce, obezita, špatná výživa okrajů) rozpadla. Takovéto rány se hojí granulací a postupnou epitelizací od okrajů nestejně širokou jizvou.


SOUHRN: V článku je popsána kazuistika 65leté pacientky, které se rána po operaci akutní apendicitidy hojila per secundam. Rána, ze které byl týden po operaci evakuován objemný zkalený serom, byla hojena nejprve Inadine poté Flamigelem (asi 3 týdny), ale zcela bez výsledků. Poté zahájeno úspěšné hojení pomocí Traumacelu Biodress, což je hydrogenvápenatá sůl oxidované celulózy rostlinného původu, tedy bavlny. Jedná se o bioaktivní krytí, které inhibuje matrixové metaloproteinázy, udržuje v ráně vlhké prostředí a podporuje zvláště granulaci a epitelizaci.
Klíčová slova: terapie rány, hojení ran per primam a per secundam, bioaktivní krytí

SUMMARY: The paper describes the case of a patient, 65 years old woman, with a wound after surgery for acute appendicitis that was healing by secondary intention. After evacuation of a voluminous seroma, the wound was treated for around 3 weeks with Inadine and Flamigel with literally no effect. It then quickly healed with Traumacell biodress that consists of hydrogencalcium salt of oxidized natural cellulose (cotton). It is a bioactive dressing that inactivates matrix metalloproteinases of the tissue, has antibacterial activity, creates moist microenvironment in a wound, and significantly promotes granulation and epitelisation.
Key words: wound therapy, wound healing by primary intention and secondary intention, bioactive dressing


Při hojení ran per secundam se pomalu tvoří granulační tkáň na spodině rány. Rána má sekreci podle míry hnisavého procesu. Po několika týdnech vzniká tuhá jizva s různě velkým kožním defektem. Sekundární hojení rány vzniká u ran, u kterých je nějakým způsobem narušeno normální hojení. Postupně dochází k novotvorbě vaziva v podobě granulační tkáně, celá rána je prosycena serózní tekutinou, která pokud se retinuje, je podkladem seromu. Pokud serózní tekutina zasychá, na povrchu rány vzniká krusta. Dojde-li k infikaci granulační tkáně, je naopak serózní tekutina dobrým živným prostředím pro bakterie. Rána epitelizuje šířením epitelu z okrajů rány a velmi často dochází k rychlejšímu růstu granulační tkáně než epitelu, který potom přeroste okraje rány a vzniká obraz tzv. živého masa, tento stav je nutno řešit chirurgicky, protože granulační tkáň způsobuje zástavu epitelizace. Následkem sekundárního hojení je široká, hypertrofická, zpočátku růžová až sytě červená jizva, která časem bledne.

Traumacel Biodress je hydrogenvápenatá sůl oxidované celulózy rostlinného původu, tedy bavlny. Jedná se o bioaktivní krytí, které inhibuje matrixové metaloproteinázy, udržuje v ráně vlhké prostředí a podporuje zejména granulaci a epitelizaci. Je to český výrobek pro aktivní hojení ran, který je vhodný i pro domácí ošetření.

Traumacel Biodress je vhodný pro ošetření jak chronických ran (bércové vředy, proleženiny, defekty diabetických nohou…), tak ran akutních, hojících se per primam i per secundam, ale i k zástavě kapilárního i venózního krvácení a k léčbě popálenin. Traumacel Biodress není vhodné používat na rány suché a nekrotické. Lze ho použít u mírně, středně i silně secernujících ran.

Traumacel Biodress podporuje a urychluje přirozené hojivé procesy. Navíc tiší bolest přímo v ráně a je zcela hypoalergenní. Organismem je velice dobře snášen a po přiložení do rány se po 48-72 hodinách zcela vstřebává. Díky inovovaným vlastnostem má teď navíc i vynikající hemostatické účinky.

Kazuistika

Pacientka, 65 let, přijata 29. 1. 2010 s diagnózou akutní apendicitida s nálezem flegmona + pericékální absces.
Dne 8. 2. 2010 se pacientka dostavuje k převazu na chirurgickou ambulanci. Obj.: Rána zarudlá, mokvající, již po odstranění stehů, po dilataci evakuován objemný zkalený serom. Tehdy vložen proužek Inadine, rána sterilně kryta. Převaz dne 11. 2. 2010, rána o délce 8 cm a hloubce 6 cm, povleklá fibrinem, spodina pevná. Proveden proplach Prontosanem, aplikován Flamigel, sterilní krytí. Zajištění převazů cestou domácí péče, kontrola na chirurgické ambulanci 1krát týdně.
22. 2. 2010: Rána povleklá, bez efektu zlepšení hojení, proto přecházíme na hojení rány Traumacelem Biodress. Proplach peroxidem, do rány vložen Traumacel Biodress, mastný tyl, sterilní krytí. Převazy * 3 dny cestou domácí péče (obr. 1).
1. 3. 2010: Spodina lehce povleklá, okraje se čistí, okolí klidné. Pokračují převazy pomocí Traumacelu Biodress (obr. 2).
15. 3. 2010: Okolí klidné, spodina čistá, granulace bez povlaku a bez retence, rána prosakuje, proto pokračuje hojení aplikací Traumacelu Biodress, dále již bez mastného tylu (obr. 2).
19. 4. 2010: Defekt asi 1 cm hluboký, okolí granulace, bez sekrece, bez známek zánětu.
3. 5. 2010: Pacientka zcela bez potíží, rána čistá o velikosti asi 0,5 cm hluboká a 1cm široká, granulace od spodiny, dále aplikujeme Traumacel Biodress cestou domácí péče, dokud jen bude možné, dále použijeme Betadine mast na úplné vyhojení (obr. 3). Po uzavření defektu promazáváme kůži mastným krémem.
17. 5. 2010: Okolí klidné, jizva již zcela zhojena, bez palpační citlivosti, ponechána volně bez krytí. Jizvu dále promazáváme mastným krémem. Pacientka předána do péče obvodního lékaře.

Úspěšná terapie rány hojící se per secundam - kauzistika

Závěr

Traumacel Biodress představuje novou možnost pro úspěšnou terapii mnoha typů špatně se hojících ran. Jeho velkou výhodou je, že se jedná o bioaktivní krytí zajišťující hojení rány ve vlhkém prostředí, dochází k úlevě od bolesti a zlepšení kvality života pacientů. Vzhledem k tomu, že se jedná o plně vstřebatelný materiál, probíhá výměna krytí bez traumatizace pacienta, což je jeden ze základních požadavků, který by mělo moderní krytí splňovat.

Úspěšná terapie rány hojící se per secundam - kauzistikaO autorovi: Lenka Ulmanová, Chirurgická klinika, FN Brno

Ohodnoťte tento článek!