Uvěřili jsme v lásku

DNE 24. LEDNA 2014 NAVŠTÍVILA NA ZÁKLADĚ POZVÁNÍ ŘEDITELKY NEMOCNICE AREÁL FN PLZEŇ BORY SKUPINKA DUCHOVNÍCH.

Biskup Mons. František Radkovský, v doprovodu čtyř pastoračních asistentek a kněze Jiřího Barhoně, navštívil nemocné hospitalizované na geriatrickém oddělení a dalších pracovištích. Toto společné setkání mělo zvláštní atmosféru, s nádechem pohody, pokory a vnitřního klidu. Biskup je člověk plný energie a vyzařující vnitřní klid. Mons. František Radkovský je biskupem Plzeňské diecéze římskokatolické církve, která je druhou nejmladší diecézí v ČR. Byla zřízena papežem Janem Pavlem II. 31. května 1993 a prvním biskupem byl jmenován František Radkovský. Jeho biskupským heslem jsou slova z 1. listu apoštola Jana: „Uvěřili jsme v lásku.“ Nabídku duchovních služeb pro pacienty popisuje Ing. Andrea Mašínová, náměstkyně ředitelky FN: „Naše nemocnice poskytuje nemocným prostřednictvím pastoračních pracovníků Biskupství plzeňského rozhovor s knězem či pastorační asistentkou, možnost přijetí svátostí (svatá zpověď, svaté přijímání a pomazání nemocných) či účast na mši svaté v nemocnici. Ty probíhají v pravidelných termínech v areálu na Borech i Lochotíně a nemocní jsou na tyto mše dopravováni za přispění rodiny či zdravotnického personálu. Do nabídky dalších zmíněných církví patří duchovní podpora, pastorační rozhovor a setkání faráře s rodinou,“ a dodává, že na všech odděleních v nemocnici je k dispozici nonstop telefonní linka pro poskytnutí duchovní služby nemocným. Pastorační pracovníci, kněží a pastorační asistentky svojí trvalou přítomností v nemocnici pacientům velmi pomáhají. Jejich návštěvy posilují ducha, víru a vždy velmi potěší. FN Plzeň nabízí hospitalizovaným pacientům pastorační služby těchto církví: římskokatolické, evangelické a adventistů s. d.

1)
R
Ohodnoťte tento článek!