Úzkostlivě tajená inkontinence

Skrývaná inkontinence, ostych a obavy z ní může postiženým působit zdravotní komplikace, dokonce i takové, které s ní zdánlivě nesouvisejí – nejčastěji v psychice, sexualitě atd. Firma SCA Hygiene Products, s. r. o. každoročně provádí mezi českými ženami průzkum, který opakovaně potvrzuje, že inkontinence moči je problém, který mnohé ženy dosud úzkostlivě – a ke své škodě – tají i před lékaři. Sestry by s tím měly počítat a měly by umět získat důvěru svých pacientek do té míry, aby se neostýchaly a se svým problémem se svěřily. Mnohdy totiž ani nevědí, že už dnes existuje mnoho způsobů, jak inkontinenci léčit.

V průzkumu odpovídaly v naprosté většině inkontinentní ženy.

Kvalita života

Další průzkum uvedené firmy prokázal, že inkontinence je pacienty vnímána velmi bolestně. Z celkového počtu 565 mužů a žen ve věku 76 let, z nichž 97 % žije ve vlastních domovech, 449 trpí jedním nebo více zdravotními problémy, které jsou uvedeny v tab. 2. Hodnocených zdravotních poruch bylo 16, přičemž inkontinence byla uvedena jako třetí, nejvíce snižující kvalitu života. Pořadí na prvních šesti místech uvádí tab. 2. n

Ohodnoťte tento článek!