V Brně hlavně o zákonu 96

Tradiční výjezdní zasedání předsedkyň a předsedů sekcí a regionů ČAS se letos uskutečnilo v Brně dne 5. března. V úvodu vystoupili hosté – Jana Dvořáková, místopředsedkyně OSZSP, hovořila mj. o novelizaci Katalogu prací, která zpřesní zařazování sester do jednotlivých platových tříd v souladu se zákonem 96/2004.

Dokument je hotov (ke dni 5. 3.) a čeká na projednání v celostátní komisi MPSV ČR. Připomenula nemalou úlohu odborů na jeho přípravě při vyjednáváních i snahu odborů „vytlačit“ některé činnosti do vyšších platových tříd.

Tuto informaci rozvinul RNDr. Jiří Schlanger, předseda OSZSP, který připomenul, že zákon 96/2004 ani „symbiotický“ Katalog prací se netýkají zdravotnických zařízení typu akciových společností. Zde v jednání o platech zdůraznil úlohu kolektivního vyjednávání. V některých krajích se už povedlo úspěšně tato vyjednávání vést. Upozornil dále, že se v praxi ještě příliš nechápe, že ze zákona je ošetřovatelství samostatně menežovaným oborem v řízení zdravotnického zařízení. Kompetence ošetřovatelství jako oboru by měla zohledňovat i budoucí koncepce zdravotnictví. Dále uvedl, že snahou odborů je sjednotit oba katalogy – v akciových společnostech, kde je 12 tříd a stanovuje se minimální mzda a ostatní se vyjednává s katalogem platným pro příspěvkové organizace, kde platí 16 tříd.

Mgr. Dana Jurásková z ČAS shrnula ve svém vystoupení všechny pasáže zákona 96/2004, které nejsou dodnes v praxi dobře chápány. Diskutovány byly např. otázky způsobilosti k výkonu povolání dětské sestry, problematika registrace sester v ambulancích či domácí péči apod.

Prezidentka ČAS Hilda Vorlíčková referovala o aktivitách na mezinárodním poli a poté viceprezidentka Růžena Wagnerová otevřela část věnovanou „interním“ záležitostem ČAS.

Jako čestným host jednání přijal pozvání bývalý ministr zdravotnictví a dnes přednosta Fyziologického ústavu LF MU prof. Bohumil Fišer. Dostavil se z úcty k sestrám, o kterých se vyjádřil jako o důležitém členu zdravotnického týmu – v nemocnicích dokonce důležitějším než jsou lékaři. Sestry, které v profesi zůstanou, mají dvě vlastnosti – lidskost a touhu po sebevzdělání. Proto je přesvědčen, že by se i bez zákona tyto sestry celoživotně vzdělávaly. Součástí setkání byla i exkurze do výrobního závodu společnosti Hartmann-Rico ve Veverské Bítýšce, kde všichni mohli obdivovat špičkovou technologii výroby jednorázových operačních pomůcek a dalších produktů. Výsledkem jsou vysoce kvalitní výrobky, které zdokonalují péči o pacienta a sestrám usnadňují práci.

Ohodnoťte tento článek!