V kanylaci na evropskou úroveň

K sympatickému jarnímu datu – 21. 3. – byla ve FN Královské Vinohrady oficiálně zahájena činnost Vzdělávacího centra pro perifení kanylaci. Jde o společný projekt tohoto pracoviště a společnosti Johnson & Johnson Medical.

Kurzy jsou určeny pro sestry i lékaře. Sestrám dávají možnost dalšího vzdělávání a doškolování, pro lékaře je to příležitost dozvědět se více o problematice, kterou se zabývají. Odbornou garanci zajišťuje klinika anesteziologie a resuscitace FN KV, hlavní sestra MZ Jindra Pavlicová, ČAS – sekce Anesteziologie, resuscitace a intenzívní péče a Oddělení dalšího vzdělávání FN KV.

Kurzy budou probíhat v prostorách vzdělávacího centra při FN KV dvakrát měsíčně. Výuka je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se posluchač seznámí s anatomií a fyziologií cévního řečiště, zaváděním periferní kanyly, péčí o kanylované pacienty a potencionálními komplikacemi této techniky. Součástí výuky jsou témata etika a právní souvislosti kanylace. Praktická část zahrnuje nácvik na modelu ruky a následně možnost kanylace pacienta se školitelem,

Technika zavádění kanyl a ošetřování kanylovaných pacientů v našich nemocnicích často není úplně správná. Cílem nového kurzu je zvýšit kvalitu poskytované péče a přiblížit ji standardům v zemích EU. Výuka bude probíhat v 8 – 10členných skupinách formou seminářů. Každý absolvent obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Pokud máte zájem o podrobnější informace, můžete se obrátit na: Johnson & Johnson (E. Varvařovská), tel.: 02/33 01 22 53, e-mail: evarvarovska@jnjcz.jnj.com.

Bc. Petra Fribertová,

FN KV, Praha

fribertova@mail.cz

Foto Vladimír Brada

Na snímku Vladimíra Brady prim. KAR FNKV MUDr. Jan Šturma vítá novináře i odbornou veřejnost. Další organizátoři projektu zleva: Ivan Pokorný a Pavlína Kadlecová ze společnosti Johnson & Johnson, MUDr. Marie Alušíková, CSc., ředitelka FNKV, a Jana Pokorná, hlavní sestra FNKV.

Ohodnoťte tento článek!