V Krajské nemocnici T. Bati se slavilo

V pondělí 17. září se sešli na slavnostním večeru zaměstnanci Krajské nemocnice T. Bati, aby společně slavili 80. výročí založení nemocnice, která v rámci České republiky patří k velmi významným, pokud se týká počtu lůžek, ambulancí i personálu.

Večera se zúčastnili význační hosté včetně pana Bati a kromě jiného přispěl k oslavě také houslový virtuos Václav Hudeček.

Ohodnoťte tento článek!