V Lázních Darkov provedli průzkum mezi pacienty

Z více než 85 % jsou klienti spokojeni s péčí, které se jim dostalo při pobytu v Lázních Darkov v Karviné.

Ukázal to průzkum, do něhož lázně v závěru loňského roku zapojily 830 svých pacientů. Ti hodnotili ubytování, stravu, způsob, jakým byli do lázní přijati, jak zdravotníci přistupovali k jejich obavám, jak s nimi komunikovali, jak proběhlo ukončení léčby, jaký byl jejich celkový dojem z pobytu v lázních. Klienti vysoce oceňovali hlavně úroveň komunikace se zdravotníky, rozsah informací, které jim personál poskytl nejen v době léčení, ale také při propouštění. Respondenti výzkumu se vyjadřovali i k jednotlivým zdravotnickým pracovníkům, tedy k lékařům, sestrám i fyzioterapeutům.

Dotazníkové šetření odhalilo, že zdravotní personál si zatím ne vždy uvědomuje, že i lázeňští klienti potřebují mimořádně citlivý přístup nejen při pobytu v lázních, ale i při eliminování obav z budoucnosti, kdy už zůstanou bez každodenního odborného dohledu. Lázně Darkov prosazují včasnou rehabilitaci, na kterou pacient nastupuje bezprostředně z pooperačního pobytu v nemocnici, zabývají se i nejtěžšími pacienty s neurologickými nálezy a usilují o sjednocení sledování správného postupu a výsledků léčby od předoperační přípravy až po odchod pacientů z lázní.

Ohodnoťte tento článek!