Vady páteře u dětí

Vadu obvykle zjistí rodiče nebo dětský lékař, který doporučí vyšetření na naší klinice, v níž lékaři poskytují péči pacientům z celé republiky na vysoké úrovni, včetně podrobných informací o postupech léčby. Tím stoupá časová náročnost vyšetření a prodlužují se objednací doby. Doporučujeme proto provést první vyšetření u obvodního ortopeda.

Lékař sepíše podrobnou anamnézu, provede klinické vyšetření. Doplňují ho exaktní metody -rtg, CT, MRI, scintigrafie, UZ, EMG, denzitometrie, laboratorní testy, konzultace s odborníky jiných lékařských oborů. Vyšetření objednáme, zajistíme a posoudíme výsledky. Musíme vysvětlit, co vyšetřením zjistíme, jak a kde se provádí. Následuje návrh léčby. Ano, opravdu návrh. I dítě má individuální pocity, prožívání bolesti, pochyby, strach.

Je zbytečné předepsat drahou pomůcku vzdorujícímu pubescentovi. On opravdu korzet nosit nebude, přidruží se odpor k rehabilitaci a přesvědčujícím rodičům. Porovnáním jeho rtg se snímkem hůře postiženého lze spolupráci navodit rychleji. Už při prvním vyšetření upozorňujeme, že některé děti jsou ke zhoršování přes veškeré snažení „naprogramované“. Úspěchem je i to, že se křivka nehorší s věkem.

Hodnocení vady

Vznik vad těla a mnoho ovlivňujících faktorů podmiňuje také rozdílnost přístupu k léčbě. Neexistuje jednotné hodnocení vady různými odborníky ani přesné hranice změny způsobu léčby. Přibližné hodnoty přechodu z rehabilitace na korzet a pak k operaci jsou 20 a 40 stupňů podle Cobba.

Vznik onemocnění

Vrozená onemocnění bývají poměrně často součástí systémového onemocnění, projevem dědičné dispozice, ale také mohou být náhodnou mutací genů. Získaná onemocnění zad a páteře vznikají:

* špatnými návyky při sezení, nošením aktovky na jednom rameni, * přetížením aktivním sportem při růstové akceleraci,* nadbytečným nebo nedostatečným přísunem živin,* jako následek úrazu,* při léčbě jiných nemocí,* nejčastěji z neznámé příčiny – vady idiopatické (u skoliózy chybí varování – bolest).

Častěji bývají ohroženy děti, které jsou hypermobilní, mají ochablé svalstvo, jsou psychicky labilní a také děti s pozitivní rodinnou anamnézou. Vliv na průběh nemoci má však také věk dítěte při zahájení léčby, sociální poměry, u dívek pak v neposlední řadě i menarche.

Projevy onemocnění zad

* vadné držení těla – předsunutí nebo předklon hlavy, kulatá ramena, chabé svalstvo,* skolióza – vybočení páteře do strany, rotace obratlů, dekompenzace,* hyperkyfóza, hyperlordóza – páteř nadměrně prohnutá v předozadním směru,* kyfotizace, lordotizace – opačné prohnutí předozadních fyziologických křivek,* plochá záda – vyhlazení fyziologických předozadních křivek páteře,* olistéza, spondylolistéza, retrolistéza – posun sousedních obratlů vůči sobě,* Scheuermannova choroba – bolestivá deformace kloubní chrupavky i obratle, * torticollis – bolestivé stažení šíjového svalstva, někdy i vrozené,* distorze obratlů (podvrtnutí) – nejčastěji postihuje krční a bederní páteř, * zlomenina obratle – kompresní (pád, kortikoidy), tříštivá, někdy s poškozením míchy,* bolesti zad – námaha, úraz, onemocnění obratlů, plotének, vadné zakřivení páteře.

Některá onemocnění ovlivňující držení těla (podle výskytu)

* ortopedická – zkrat končetiny, deformita hrudníku, stav po úrazu, zánětu kostí či svalů, mezi příčiny řadíme i kloubní hypermobilitu,* neurologická – DMO, HMSN, NF, EPI, bolesti hlavy, po zánětu nebo úrazu CNS,* onkologická – nádory, léčení zářením, chemoterapií, kortikoidy,* revmatologická – svalový, srdeční, kloubní revmatismus,* kardiologická – vrozené i získané vady srdce,* alergologická – astma, alergie, alergické ekzémy,* psychiatrická – mentální anorexie, poruchy chování, fobie, pocit méněcennosti,* endokrinologická – obezita, poruchy vstřebání živin či hormonální, léčba kortikoidy,* urologická – stav po vynětí jedné ledviny, časté záněty močových cest, * almologická – jednostranná porucha zraku, * onemocnění ORL – jednostranná vada sluchu, rovnováhy.

Základem léčby je rehabilitace

Důležitou rehabilitační metodou je léčebná tělesná výchova a opakování cviků denně doma, aspoň 20 minut, nejlépe před zrcadlem (dítě se vidí, opraví cvik), správné držení těla (cvičení a sezení na velkém gymnastickém míči) a správné dýchání. Velmi účinné je pravidelné plavání. Klasické masáže a refl exní terapie doplňují klasickou rehabilitaci u dětí s kombinovaným onemocněním. Příznivý vliv akupresury a akupunktury na idiopatickou skoliózu není prokázán. Hipoterapii povolujeme při menším postižení. Rehabilitaci lze zahájit nebo doplnit léčebným pobytem v lázních. Individuální kombinaci rehabilitačních technik určuje rehabilitační lékař nebo kineziolog.

Správný účinek v tomto případě podpoří omezení fyzických aktivit – skoků, doskoků, dlouhých běhů či zvedání břemen (dvojí sada učebnic). Rozhodně nechceme, aby děti nedělaly vůbec nic, jen musíme vhodně usměrnit jejich aktivitu, dočasně omezit závodní zátěž, při lehčím onemocnění doporučit sport doplňkový.

Vysvětlování zákazů není lehké. Při růstu postupně vyzrává skelet a nerovnoměrně k tomu svalstvo a vazivový aparát. Růst kostí umožňují růstové chrupavky. Ty jsou při zátěži pod neustálým tlakem znásobeným opakovanými nárazy, které mohou působit na chrupavkách mikrotraumata. Sportem zbytnělé svalstvo neumožňuje správný vývoj. Když sportovec či baletka skončí aktivní činnost, přestane cvičit a neomezí přísun živin, tloustne. Roztáčí se začarovaný kruh. Tloustne – bolí klouby – nemůže cvičit – tloustne víc… a je mu špatně z tablet proti bolesti.

Korekční pomůcka

Polohovací lůžko od nejútlejšího věku a důsledná pasivní rehabilitace snižují možnost vývoje horších následků vady. Rodičům vysvětlíme, že dítě péči vnímá stejně jako přebalování a koupání, dítě snadněji přechází na korzet. Jako většina způsobů léčby je korzet omezující. Svírá a rovná tělo do správného postavení, způsobuje otlaky. Děti se stydí ve škole, kde nesmějí cvičit, a bývají částečně vyloučeny z kolektivu. Kvůli rehabilitaci mají málo volného času. Dítě musíme přesvědčit o funkci korzetu a rodiče, aby jeho nošení nekompenzovali ústupky. Děti necháváme na korzet zvykat, při stabilitě křivky dobu nošení snižujeme, později odkládáme. Při zlomenině obratle se dítě musí přizpůsobit ihned.

Když odmítá klid na lůžku a korzet sundává, lze jej sešroubovat. Je však nutné sledovat a ošetřovat otlaky (dekubity) pod korzetem, vznikající hlavně v místech korekce a tam, kde kosti vystupují blízko pod kůži. Otlaky se působením potu a nedostatečnou hygienou mohou rozedřít a infikovat. Doporučujeme zvýšenou péči o kůži a pod korzet oblékat přiléhavé dlouhé bavlněné triko s rukávkem. Po sundání korzetu je vhodné omýt kůži nedráždivým mýdlem, promasírovat studenou a teplou sprchou, vetřít jemnou masáží neparfémovaný krém. Pokud dochází k maceraci, přiložíme obklad se salicylovým lihem. Obyčejný líh pálí a může ublížit! Velkou výhodou naší kliniky je protetika přímo v areálu FN Motol a krátké výrobní lhůty potřebných pomůcek.

Poslední možností léčby je operace

Operace zabraňuje útlaku vnitřních orgánů a míchy, zlepšuje kvalitu života těžce postiženého, stabilizuje páteř. Výkon je náročný pro dítě, rodiče i operatéra. Je nutný souhlas s výkonem, poučení o předoperační přípravě a průběhu operace. Příprava na operaci je dlouhodobá, zahrnuje odborná vyšetření, odběry krve pro autotransfuzi a psychologickou péči. Doporučíme úpravy domácího prostředí. Nabídkou konzultace podpoříme důvěru k postupu.


SOUHRN

Úspěch léčení vad páteře u dětí závisí nejen na včasné diagnostice a správné volbě způsobu léčení, ale také na kvalitě a úplnosti informací poskytovaných rodičům i dětem.

SUMMARY

Effectiveness of the treatment of spine deformities in children relies not only on early detection and proper treatment, but also on the amount and quality of the information the parents and children receive.


O autorovi: Věra Deriánová, ambulance pro děti II. ortopedické kliniky FN Motol, Praha (soloma@post.cz)

Vady páteře u dětí
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů