Váš nevidomý pacient

Setkáváte se ve své praxi s nevidomými pacienty? Víte, jak s nimi jednat a jak se k nim chovat?
Brožura Váš nevidomý pacient je určena především lékařům, sestrám a dalším zdravotníkům, kteří se mohou ve své praxi setkat s nevidomým pacientem. Cílem tohoto malého průvodce je poskytnout srozumitelnou formou informace, doporučení i návody pro praktickou a oboustranně příjemnou pomoc nevidomým a jinak těžce zrakově postiženým pacientům v nejrůznějších zdravotnických zařízeních. První vydání bylo distribuováno zejména do zdravotnických zařízení a je již zcela rozebráno. Toto druhé vydání úspěšné brožury je již 49. publikací sdružení Okamžik a bylo financováno z nadačního příspěvku poskytnutého Nadací Taťány Kuchařové – Krása pomoci. Brožuru je možné si zdarma vyzvednout na pracovišti sdružení Okamžik. (Okamžik)

1)
R
Ohodnoťte tento článek!