Ve FN Na Bulovce slouží nové oddělení nukleární medicíny

Fakultní nemocnice Na Bulovce (FNB) disponuje novým oddělením nukleární medicíny, které zde 4. února slavnostně představila společnost Centrum nukleární medicíny s. r. o.

Nyní jsou přímo v nemocnici k dispozici nejmodernější přístroje nukleární medicíny, gamakamera SPECT a hybridní gamakamera PET/SPECT/CT. Jedná se o nejvyspělejší diagnostické přístroje současnosti, využitelné v mnoha lékařských oborech, zejména v onkologii. Umístění těchto technologií přímo v areálu FNB umožňuje efektivnější péči nejen o pacienty ze zdejšího onkologického centra, ale i z dalších oddělení nemocnice. Odpadá složitý transport pacientů, což šetří jak organismus těžce nemocných, tak i náklady nemocnice. „V onkologii jde, více než v jiných oborech, o čas.

Včasná diagnostika provedená použitím hybridní metody PET/CT umožní efektivnější léčbu, a to jak z hlediska větší šance na uzdravení pacienta, tak vynaložených nákladů na léčbu. Klademe důraz na efektivitu a kvalitu, proto provádíme správně indikovaná vyšetření bez zbytečného odkladu. Rovněž považujeme za důležitou vzájemnou komunikaci mezi pacienty a jejich lékaři a nabízíme jim moderní klientský přístup, vstřícné jednání a garanci, že vždy dostanou maximální péči,“ dodává MUDr. Irena Komorousová, ředitelka a vedoucí lékařka Centra nukleární medicíny.

Ohodnoťte tento článek!