Většina členských států

publikovala své tříleté Národní reformní programy, které jsou součástí nové lisabonské strategie „Růst a pracovní místa“.

Na základě analýzy přijala komise koncem ledna usnesení, které bude tvořit příspěvek komise na jarní schůzi Evropské rady 23.-24. března. Sociální nevládní organizace budou mít šanci předložit své reakce na národní reformní programy na konferenci, kterou organizuje Sociální platforma, European Environmental Bureau a Evropská konfederace odborových svazů na přelomu února a března. Členové EFN diskutovali během minulého generálního shromáždění spolu s komisí o tom, jak by bylo možné zařídit, aby tyto zprávy byly více zaměřeny na nevládní organizace, aby byl zaručen minimální vklad nevládních organizací. Další informace o Národních reformních programech (kromě Německa a Polska) je možné najít na adrese:

http://europa.eu.int/ growthandjobs/pdf/nrp2005 en.pdf


O autorovi: Hilda Vorlíčková prezidentka ČAS, viceprezidentka Stálého výboru sester při EU (vorlickova@mou.cz)

Ohodnoťte tento článek!