VFN v Praze modernizovala onkologické centrum

VFN v Praze získala v rámci projektu EU 65 milionů korun na podporu onkologických center.

Ze získaných peněz nemocnice pořídila CT simulátor, brachyterapeutický přístroj, rtg přístroj s C-ramenem a skener magnetické rezonance. Přístrojové vybavení je určeno pro zvýšení úrovně péče o pacienty s onkologickým onemocněním v rámci Komplexního onkologického centra (KOC). „V důsledku zvyšujícího se trendu incidence onkologických onemocnění a nároků na vyšší kvalitu, bezpečnost a efektivitu poskytované zdravotní péče, je nezbytnost kontinuálních intervencí ve prospěch vybavení specializovaných pracovišť jednoznačná,“ uvedl prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., přednosta onkologické kliniky VFN a 1. LF UK.

VFN v Praze modernizovala onkologické centrum

Ohodnoťte tento článek!