Více informací o psychiatrii

Psychiatrická léčebna Bohnice plánuje již 2. cyklus jedenácti přednášek o psychiatrii a duševních poruchách pro laickou veřejnost, které budou probíhat každé úterý od 13. ledna do 24. března 2009 v divadle psychiatrické léčebny.

Vybraná témata budou přednášet odborníci PL Bohnice. Myšlenka pořádat přednášky vzešel z četných žádostí nezdravotnických zaměstnanců PL Bohnice, kteří se chtějí zorientovat v problematice oboru. Pořadatel přednášek nabídl tyto přednášky i široké veřejnosti a ukázalo se, že zájem o přednášky věnované psychiatrii předčil veškerá očekávání.

Veřejnost tak aktivně zareagovala na nedostatek informací o psychiatrii a duševních nemocech a žádá si je. Postoj veřejnosti k psychiatrii, k duševně nemocným lze dostat do pozitivního ladění také trvalou snahou o osvětu, o seznamování lidí s touto problematikou. Možná si pak uvědomí, že péče o některé duševně nemocné v psychiatrických nemocnicích má své opodstatnění a v určitých případech je nezastupitelná.

Dagmar Žaludová, Úsek pro vědu, výzkum a vzdělávání, PL Bohnice

Ohodnoťte tento článek!