Více respektu profesi sestry

O několik slov jsme za společnost HARTMANN-RICO, generálního partnera soutěže Sestra roku, požádali generálního ředitele Ing. Ľubomíra Páleníka. Uznání a respekt k profesi sestry tak z jeho úst nesměřují pouze k finalistům letošního ročníku a ostatním nominovaným, ale všem sestrám obecně!

Málokterý obor se dnes mění tak dynamicky jako medicína. Technologický a vědecký pokrok umožňuje léčit a zachraňovat životy stále úspěšněji a efektivněji. Jedna věc se ale na zdravotní péči prakticky vůbec nemění. Stále se neobejde bez laskavosti, obětavosti, smyslu pro humor, a především ochoty přijmout náročnou práci jako životní poslání, tedy hodnot, které do medicíny vnášejí především sestry.
Je proto dobře, že značná část veřejnosti si již uvědomuje klíčovou roli této profese ve zdravotnickém systému. To je mimochodem důvod, proč HARTMANN-RICO využívá již řadu let po sobě možnosti podpořit soutěž Sestra roku, které se dlouhodobě daří ke zlepšení této situace přispívat.
Zaměstnanci naší společnosti, která na český zdravotnický trh dodává zdravotnické prostředky, jsou v kontaktu se sestrami prakticky denně. Rok od roku tak vidíme, jak se zvyšují nároky na jejich vzdělání, odbornou kvalifikaci, ale i schopnost zastat administrativní agendu nutnou pro provoz oddělení.
A vidíme i to, jak si s nimi sestry dokážou poradit. Bohužel už ale nevidíme, že by se stejným tempem adekvátně přizpůsobovaly jejich pracovní podmínky. Troufám si tvrdit, že české ošetřovatelství je z hlediska kvality na srovnatelné úrovni se západní Evropou, z hlediska celkového ohodnocení této profese nejen společností je ale výrazně pozadu.
Všem sestrám bych proto přál, aby začaly nacházet stále více respektu pro svou profesi a v rámci své práce získaly takové podmínky, které jim umožní soustředit se především na pacienta. Jedině tak bude možné, aby nadále rozvíjely svou nezastupitelnou roli při zvyšování kvality zdravotní péče v České republice.
A nám ostatním pak přeji, abychom si tuto nezastupitelnou roli dokázali uvědomit i dříve, než se ocitneme třeba v nemocnici. Jsem totiž přesvědčen, že kromě zaslouženého uznání sestrám by to přineslo velmi zajímavou inspiraci i do našich osobních i profesních životů.

O autorovi| Ing. Ľubomír Páleník generální ředitel HARTMANN-RICO a regionální ředitel pro střední a východní Evropu

Ohodnoťte tento článek!