Viróza jako komplikace terénní péče

PhDr. Josef Šimon, Ústav sociálních služeb, Praha 4

Běžným důvodem zhoršení zdravotního stavu starého člověka bývají virózy. Očima starého člověka a jeho ošetřovatelky je viróza situací, která komplikuje péči v domácnosti a v krajním případě ohrožuje i život pečovaného. Ne nadarmo se staří lidé obávají podzimních a zimních měsíců, které s sebou přinášejí různé chřipkové epidemie.

Nejběžnější rizika virózy u starých lidí

Sestry a pečovatelky, pomáhající starým lidem, dobře znají rizika, která se spolu s virózou objevují. Jistě nebude od věci na některá nejběžnější rizika upozornit:

Viróza starému člověku ztěžuje možnost sebeobsluhy a soběstačnost se omezuje.

  Snižuje se možnost komunikace a kontaktu s okolím.

Starý člověk ulehá do lůžka (rizika vyplývající z dlouhodobého pobytu na lůžku jsou dobře známa).

Omezení činností včetně zájmových mohou vést k dekompenzaci psychického stavu starého člověka (nezájem, uzavírání se do sebe).

Může dojít k zdekompenzování chorob, které byly doposud stabilizovány (srdečně cévní onemocnění, plicní onemocnění, diabetes atd.).

Ošetřovatelská péče o nemocného s virózou

Viróza mění pohled i na práci ošetřovatelky nebo pečovatelky. Dosud poskytovaná péče se postupně stává nedostačující a objevuje se problém, jak starého člověka lépe ošetřovatelsky zabezpečit. Z výše popsaných rizik vyplývá, že návštěva pečovatelky, která přináší nákup a uklidí, nebo přiveze oběd či odveze špinavé prádlo, je bohužel v dané situaci nedostatečná. Sestry domácí péče také cítí, že jejich opakované návštěvy nemusí vždy dostačovat, přestože jejich odborné zákroky bývají provedeny pečlivě a správně.

Nároky na organizaci péče

Z pohledu zdravotních sester, pečovatelek a ošetřovatelek je viróza situací, kdy není třeba vymýšlet další speciální zákroky a odborné zásahy, ale spíše situací, kdy je třeba provozně vymýšlet, jak strávit více času s pečovaným, jak prodloužit dohled nad nemocným člověkem, který by neměl být ponechán o samotě.

Běžně provozované pečovatelské služby nebo služby sester agentur domácí péče pracují během dne s celou řadou klientů. Jejich činnost je někdy rozdělena přesně na minuty tak, aby všechno, co mají zařídit a obstarat, vůbec stihly. Je pak jasné, že zvyšující se časové nároky na péči a dohled nad nemocným mohou být určitým provozním problémem.

Profesně je nutno a také možno si vypomoci. V praxi vidíme, jak práci pečovatelky doplňuje návštěva zdravotní sestry či naopak. Časový prostor a dohled nad pečovaným se zvyšuje. Někdo možná namítne, zda jsou tyto duplicitní návštěvy ekonomické a zda se nevyplatí starého člověka hospitalizovat. Zdravotníci z te-rénní péče však vědí, že často je viróza indikací pro přijetí do nemocnice.

Viróza indikací pro přijetí do nemocnice?

Určitým řešením je přijetí do lůžkového zařízení pro přechodný pobyt provozovaného sociálními službami. Toto ovšem platí, pokud má zařízení k tomu speciálně vyčleněné prostory (izolace). V opačném případě bývá i v zařízeních s přechodným pobytem virové onemocnění výraznou kontraindikací umístění klienta.

Řešení?

Je to především spolupráce odborníků v terénní péči, která pomáhá starým lidem překlenout nelehké období nemoci a zvládnout chod jejich domácnosti.

Foto Marta Jedličková

n

Ohodnoťte tento článek!