Vítejte mezi námi!

Dne 20. října byla při ČAS oficiálně ustanovena sekce hojení ran, a to za účasti 47 sester z celé republiky a v zastoupení všech typů zařízení. Bylo zvoleno předsednictvo a návrhová, volební a revizní komise. Předsedkyní sekce byla zvolena Olga Baudischová, která vyzývá všechny sestry: „Přijďte mezi nás s vlastními zkušenostmi nebo problémy při postupech v léčbě chronických defektů. Společně se je pokusíme řešit.“

O všech dalších setkáních budeme informovat. Jakékoli další informace získáte na adrese: Olga Baudischová, Cyprichova 708, 140 00 Praha 4, tel. večer domů nebo záznam.: 02/795 16 42.

Ohodnoťte tento článek!