Vliv nemocí CNS na spánek i bdělost

Většina nemocí centrálního nervového systému ovlivňuje spánek buď přímo svými symptomy, anebo nepřímo, sekundární neurotizací nemocného. Problémem je i to, že naopak nedostatek spánku velmi negativně ovlivňuje průběh nemoci.

Poruchy spánku nemocným snižují kvalitu života a zhoršují celkový zdravotní stav, přičemž medikace je může zlepšit, nebo naopak zhoršit. Terapie obecně tkví v dobré ošetřovatelské péči a v optimálním dávkování léků se zřetelem na možné vedlejší účinky. Snažíme se ovlivnit spánek symptomaticky podáváním hypnotik, analgetik a neuroleptik.

Parkinsonova nemoc – poruchy spánku jsou pravidlem. Bylo prokázáno, že až 88 procent parkinsoniků trpí insomnií. Spánek je provázen zvýšeným svalovým napětím, pohyby a zvuky. V období povrchního spánku se mohou objevit úseky tremorů, tonických svalových kontrakcí, nepravidelných generalizovaných nebo lokálních myoklonických záškubů. Může být přítomen syndrom neklidných nohou. Parkinsonova choroba může ovlivnit napětí svalů horních cest dýchacích, objevuje se syndrom spánkové apnoe, typické je dělení nočního spánku s minimem hlubokých spánkových stadií přerušovaných mohutným chrápáním.

Alzheimerova choroba – poruchy spánku se vyskytují ve všech stadiích, což přináší značné problémy. I u mírné formy jsou dlouhé noční bdělosti a nízká efektivita spánku. Ve dne je nemocný somnolentní, což podporuje poruchu paměti. Orientace, chování, logické myšlení a sociální chování nemocných se zásadně horší v noci (sudown syndrome), nemocní mají častěji apnoické pauzy, ale ve srovnání s Parkinsonovou nemocí jsou projevy mírnější.

Nemoci s ložiskovou lézí CNS – značně závisí na lokalizaci, rychlosti rozvoje a velikosti ložiska. Podle lokalizace nacházíme různé poruchy spánku: insomnii, hypersomnii, poruchy rytmicity. Postižení kmene mozkového provází často porucha spánku nebo respirace ve spánku, centrální apnoické pauzy a obstrukční apnoické pauzy.

Neuromuskulární nemoci – například senzomotorická neuropatie, myopatie, myastenia gravis, amyolaterální skleróza. Nemocní si stěžují na noční dušnost, nemožnost spát na zádech, na denní spavost a ranní bolesti hlavy. U neuropatií se objevuje tzv. syndrom neklidných nohou. Terapie se vždy odvíjí od základní diagnózy. Kompenzace a stabilizace základního onemocnění přináší úpravu spánku.

Porucha spánku po kraniocerebrálních poraněních

* Stp. mozkové komoci: poruchy spánku jsou časté, ale přechodné, * Stp. traumatickém komatu: dojde-li k obnovení spánku a jeho cyklů – příznivý prognostický faktor.

Bolest hlavy – spánek hraje důležitou roli při spouštění záchvatů migrény, cluster headache (cyklická cefalea), ale naopak často v případě migrény, tenzní bolesti hlavy, má spánek utišující vliv.

Migréna – může být vyvolána i nadměrným spánkem i jeho nedostatkem, přerušovaným spánkem, změnami v pravidelnosti spánku.

Ranní bolesti hlavy – základním příznakem je spánkový apnoický syndrom (SAS). Pokud bychom měli určit pořadí, na prvním místě životních potřeb je dýchání, následuje příjem tekutin a daleko vzadu je potřeba stravy. Ve výčtu se však často zapomíná na spánek.

Spánek je vitální činností. Pokud člověk spát nemůže, do týdne umírá. V bdělém stavu je veškerá aktivita člověka orientována na vnější svět, při spánku v organismu dochází k biologickým pochodům a procesům, které směřují k tvorbě a regeneraci buněk a tkání.

Spánek se člověka zmocňuje po velké psychické či fyzické námaze, ale také, když vnější podněty přestanou budit jeho zájem. Rodí se z únavy nebo naopak z netečnosti.


SOUHRN

Při degenerativních onemocněních centrálního nervového systému jsou poruchy spánku časté, objevují se ve formě hypersomnie, insomnie. Tyto problémy však nejsou v popředí, protože rodina i ošetřující řeší nápadnější projevy choroby.

SUMMARY

Degenerative diseases of the central nervous system are often accompanied by sleep disorders such as hypersomnia, insomnia. These problems can be undervalued as the family and health care workers focus on more prominent symptoms of a disease.


O autorovi: Anna Sýkorová, Pracoviště EMG a evokovaných potenciálů neurologické oddělení, Městská nemocnice Ostrava (sykorovaanna@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!