Vliv stravy na hojení ran

Velký podíl na hojení ran má strava. Skládá se z bílkovin, sacharidů, tuků, vitaminů, minerálních látek a stopových prvků. Zvláště u starších pacientů s proleženinami je velmi důležité její složení. Musíme dbát na to, aby se jednalo o stravu s vysokým obsahem energie a bílkovin. Klíčová slova: hojení ran, dekubitus, strava

SUMMARY Nutrition is an important part of wound healing. It involves proteins, carbohydrates, fats, vitamins, minerals and trace nutrients. It is especially important in old patients with pressure ulcers. We have to make sure that they receive high carbohydrate, high protein diet. Key words: wound healing, pressure ulcer, nutrition

Velký vliv na hojení dekubitů má strava s vyšším obsahem bílkovin. Vzhledem k tomu, že pracujeme na Oddělení dlouhodobě nemocných v Jihlavě, kam přicházejí pacienti s různými stupni proleženin, můžeme potvrdit výsledky léčby. A to nejen vizuálně, ale i laboratorně.

Kazuistika: Pacientka Z. M. (*1922) byla přijata 11. 5. 2009 z traumatologie 20. den po operaci zlomeniny krčku levé stehenní kosti na oddělení dlouhodobě nemocných v Jihlavě. Nutná byla plná ošetřovatelská péče v oblasti hygieny, oblékání, sama se byla schopna pouze najíst. Pacientka byla diabetička na PAD. Užívala inkontinenční pomůcky – plenkové kalhotky. Při příjmu udávala bolesti LDK. Na levé patě se nacházely dva dekubity III. stupně: 1. defekt velikosti 4 x 1,5 cm a 2. defekt velikosti 1,5 x 1,5 cm.
Druhý den po příjmu (12. 5.) jsme přistoupili k vystřihání nekrotické části – spodina vyplněna podkožním tukem, okolí mírně začervenalé. Na defekt jsme přiložili Hyodine, mastný tyl a krytí (obr. 1).

V rámci zhodnocení úspěšnosti léčby byla dne 12. 5. odebrána krev s těmito výsledky:
* celková bílkovina 56,7 g/l
* albumin 27,8 g/l Na základě tohoto krevního vyšetření byla od 13. 5. výživa pacientky doplněna o Cubitan (tekutá strava s vysokým obsahem bílkovin) s vanilkovou a čokoládovou příchutí.

O týden později – 19. 5. – bylo viditelné zlepšení (obr. 2). Oba defekty se začínaly hojit -1. defekt velikosti 4 x 1,5 cm, 2. defekt velikosti 1 x 1 cm, spodina vyplněna čerstvou granulací, okolí bez zánětlivých změn, nadále přikládány Hyodine, mastný tyl a krytí.

Pro průběžné zhodnocení léčby byla dne 28. 5. opět odebrána krev a zjištěny tyto výsledné hodnoty:
* celková bílkovina 59,7 g/l
* albumin 31,6 g/l Stav obou dekubitů na patě LDK byl ke dni 9. 6. 2009 uspokojivý – 1. defekt velikosti 2,5 x 1 cm, 2. defekt velikosti 0,5 x 0,5 cm (obr. 3). Oba defekty granulující, klidné, ohraničené, bez sekrece – přiloženo Inadine a krytí.

Obr. 1: 12. 5. 2009

Obr. 2: 19. 5. 2009

Obr. 3: 9. 6. 2009

Odebrali jsme krev pro konečné zhodnocení léčby:
* celková bílkovina 63,2 g/l
* albumin 34 g/l Pacientka byla na vlastní žádost dne 12. 6. 2009 propuštěna do domácí péče s následnou péčí obvodního lékaře.

Závěr

V případě pacientky Z. M. jsme v rámci léčby rozšířili stravu o podávání Cubitanu 1krát denně po dobu 28 dní a během této doby došlo k výraznému zlepšení stavu obou defektů na patě LDK. V průběhu hospitalizace pacientky na našem oddělení došlo vlivem upravené stravy ke zvýšení celkových bílkovin z 56,7 na 63,2 g/l, albuminu z 27,8 na 34 g/l.

Díky cílené ošetřovatelské a rehabilitační péči začala pacientka chodit v nízkém chodítku a byla schopna sama překonat vzdálenost asi 4 m, zvládla osobní hygienu. Při použití přípravku s vysokým obsahem bílkovin a energie bylo prokázáno zvýšení hodnot bílkovin v těle pacientky a došlo ke zlepšení hojení dekubitů. Po této zkušenosti s preparátem Cubitan jej proto můžeme vřele doporučit.


O autorovi: Zdeňka Šteflová, Veronika Dojčáková, Oddělení dlouhodobě nemocných ODN2, Nemocnice Jihlava (Z.steflova@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!