Vstupte do naší komunity

Vážení čtenáři, ráda bych vás informovala o naší další aktivitě, která souvisí s projektem E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (č. CZ.1.07/3.2.04/01.0006), jehož realizátorem je Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. S obsahem projektu jsem vás již seznámila v Sestře 3/2011.

Co tedy nabízíme? Rozhodli jsme se vytvořit komunitní web převážně pro zdravotníky nelékaře. Ale nejenom pro ně. Odborná i laická veřejnost může na těchto stránkách získat pro sebe zajímavé informace. Možná si teď právě říkáte, co to vlastně komunitní web je a k čemu slouží. Obecně je komunita skupina lidí, která mezi sebou komunikuje. Může být různě početná, záleží na okruhu zájmu a zaměření komunity. S rozšířením informačních a komunikačních technologií jsme svědky rozvoje mnoha komunitních sociálních sítí na internetu, jako je například známý Facebook, rajče.net, Spolužáci a podobně, které sdružují početnou komunitu svých uživatelů.

V současné době se dá říct, že komunitní weby neboli sociální sítě jsou fenomén dnešního internetu. Komunitu zdravotnických pracovníků nelékařů můžeme zařadit podle velikosti ke středně velkým komunitám. Čítá zhruba 160 tisíc lidí. Podle našeho názoru tato skupina komunikuje roztříštěně a neexistuje mnoho komunikačních serverů, které by naplňovaly potřeby nelékařů. To byl důvod, proč jsme se na přípravě tohoto produktu rozhodli pracovat. Smyslem této aktivity je propojování lidí se stejným odborným zaměřením, sdílení a výměna myšlenek, což může vést k novátorským objevům a k pokroku v oboru.

Domníváme se, že jde o jedinečný komunitní web svého druhu v Jihomoravském kraji i v celé České republice. Bude obsahovat moderovaná diskusní fóra pro jednotlivé specializace, aktuality ze zdravotnických oborů, zajímavé odborné články, ankety, odkazy na zajímavé webové stránky, komentáře, rozhovory, analýzy, aktuality a podobně. Chtěli bychom, aby se na tvorbě těchto stránek podíleli sami návštěvníci komunitního webu tím, že se zapojí do diskusí, přispějí zajímavými články, fotografiemi nebo videem. Chceme se soustředit na potřeby uživatelů komunity nelékařských zdravotnických pracovníků a motivovat je k aktivní komunikaci v diskusních fórech. Naším přáním je:

* komunitní web sloužící jako prostor pro komunikaci,

* prostor pro sdílení informací,

* platforma pro výměnu názorů a

* vzájemná podpora v rámci celoživotního vzdělávání.

Těšíme se na vaši návštěvu na www.nconzo.cz/elearning


O autorovi: Mgr. Marie Marková, Ph. D. NCO NZO Brno (markova@nconzo.cz)

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!