Výhody operačního řešení BPH laserem

BPH je nezhoubné zvětšení prostaty způsobující potíže s močením, které mohou vést k dalším komplikacím, jako je infekce, konkrementy v močovém měchýři nebo poškození ledvin. Léčba je konzervativní (režimová opatření, farmakologická, permanentní katétr) nebo chirurgická.

Na naší urologické klinice Fakultní nemocnice Plzeň se provádějí tyto výkony:

* TVPE (transvezikální prostatektomie) je odstranění adenomu prostaty otevřenou chirurgickou cestou přes močový měchýř. Operatér provede enukleaci (vyloupnutí) prostaty z jejích obalů. * TURP (transuretrální resekce prostaty) je endoskopický výkon, během kterého je zbytnělá tkáň odřezávána z prostatické části uretry pomocí resektoskopu. * PVP (fotoselektivní vaporizace prostaty) je miniinvazivní výkon používající KTP laser. Jeho výhodou je rychlé odpaření (vaporizace) tkáně prostaty s nízkým prostupem tepla do hlubších vrstev, a tím pádem nízký stupeň poškození okolí cílové tkáně s prakticky nulovým krvácením.

Předoperační příprava

V rámci obecné předoperační přípravy musí být pacientovi proveden základní laboratorní screening, RTG plic, interní vyšetření + EKG. Důležitá je také příprava psychická, spočívající v podání dostatečného množství informací o výkonu, jeho možných komplikacích a o pooperačním období. Dále jsou splněny ordinace podle premedikace lékaře ARK, vhodná je celková koupel nemocného a od půlnoci musí být pacient lačný.

Speciální předoperační příprava se u jednotlivých výkonů liší takto: TVPE – zajištění krevního derivátu,

* oholení operačního pole, * vyprázdnění fosfátovým roztokem, eventuálně klyzmatem, * nácvik rehabilitace. TURP – zajištění krevního derivátu, * vyprázdnění fosfátovým roztokem, eventuálně klyzmatem. PVP – vyprázdnění glycerinovými čípky.

Pooperační péče

Bezprostřední pooperační péče se u srovnávaných metod nijak výrazně neliší. Zaznamenáváme však velké rozdíly v pooperační péči dlouhodobé. TVPE – sledování fyziologických funkcí,

* sledování a tišení bolesti, * podávání infuzí, péče o PŽK, * ošetřování operační rány, sledování přítomnosti krvácení, * kontrola průchodnosti močového katétru, laváž močového měchýře fyziologickým roztokem, * postupná RHB nemocného, nácvik soběstačnosti, * dopomoc při běžných denních aktivitách, * pozvolný přechod na normální stravu, * péče o vyprazdňování, zvýšená hygienická péče, * edukace nemocného v péči o permanentní katétr. TURP – kontrola průchodnosti močového katétru, zvýšená hygienická péče, * sledování přítomnosti krvácení. PVP – do 24 hodin od výkonu odstranění PK, sledování močení, * podle močení dimise.

Komplikace

Mezi nejčastější komplikace uvedených výkonů patří krvácení, infekce močových cest, inkontinence moči a retrográdní ejakulace. Po TVPE je také riziko špatného hojení operační rány. U endoskopického výkonu může ještě vzniknout TUR syndrom nebo zjizvení tkáně v místě hrdla močového měchýře s následnou strikturou. Po PVP se výše uvedené komplikace vyskytují v omezené míře, nejčastější komplikací jsou urgence.

Závěr

První pacient byl laserem ošetřen 12. 3. 2006 na naší urologické klinice FN v Plzni, a bylo to poprvé v ČR. Díky médiím byla ovšem informována také široká veřejnost a od té doby zaznamenáváme velký zájem mužů z celé republiky. Tomuto zákroku se u nás zatím podrobilo 130 pacientů. Bližší informace o PVP podává MUDr. Jiří Klečka, Ph. D., na telefonu 377 402 994 vždy v pátek mezi 11. až 14. hodinou nebo pište na e-mail: klecka@fnplzen.cz.


SOUHRN

Laser v urologii přináší nemalé výhody především pro mužskou část naší populace. Jednou z možností jeho využití je totiž léčba benigní hyperplazie prostaty (BPH), která postihuje 50 až 60 procent mužů nad 50 let. Výkon, při kterém se KTP laser používá, nazýváme fotoselektivní vaporizace prostaty (PVP). Při srovnání chirurgických řešení BPH jsme zjistili, že PVP je šetrná a efektivní metoda snižující riziko pooperačních komplikací. Zkracuje hojení a s ním související délku hospitalizace a pracovní neschopnosti, což příznivě ovlivňuje pacientovu psychiku. Řeší také stránku sociální a ekonomickou. Komplexní ošetřovatelská péče je krátkodobá a méně náročná.

SUMMARY

Laser in urology brings many advantages especially to the male patients. One of its uses is the treatment of benign prostate hypertrophy (BPH) which occurs in 50 – 60% of men above 50 years of age. The procedure is called Photoselective Vaporization of the Prostate (PVP). When comparing surgical treatments of BPH we have found out that PVP is a gentle and effective method that decreases risk of postoperative complications. The healing is faster which shortens time of hospitalization and sick leave which has a positive effect on the patients psyche. It also improves social and economical aspects. Comprehensive nursing care is short and less challenging.


O autorovi: Renáta Kadlecová, Jaroslava Suková, Urologická klinika FN Plzeň (rendyson@seznam.cz, sukova.jarka@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!