Výjezdní zasedání ČAS

Ve dnech 29. – 30. září se uskutečnilo výjezdní zasedání prezídia, předsedkyň sekcí a regionů České asociace sester v Srbsku u Karlštejna.

V úvodu vystoupili hosté. RNDr. Jiří Schlanger, předseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče, informoval o platové politice odborového svazu, o změnách v Zákoníku práce, o zákonu o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a o dalším vzdělávání ve zdravotnictví. Jindřiška Pavlicová (MZ ČR) vysvětlila změny v organizačním řádu MZ ČR týkající se odboru ošetřovatelství na MZ. Andrea Rybáková, marketing manager časopisu Sestra informovala o soutěži vyhlášené tímto časopisem pod názvem „Sestra roku“. ČAS uzavřela při realizaci soutěže smlouvu o spolupráci se Strategií Praha, s. r. o. (vydavatel Sestry). Záštitu nad touto velkou společenskou akcí převzala manželka prezidenta republiky paní Dagmar Havlová. Zasedání byl dále přítomen ing. Václav Krejčík, poradce pro ekonomické záležitosti ČAS, a pozvána byla i ředitelka odboru ošetřovatelství MZ ČR Mgr. Ivanka Kohoutová, která se omluvila.

Z dalších informací:

V únoru 2001 bude rozesílán 14. Zpravodaj ČAS se složenkami na zaplacení členských příspěvků.

Dne 24. – 25. listopadu se uskuteční v Praze v hotelu Olšanka mezinárodní seminář na téma „Sestra v Evropské unii“, pod záštitou primátora hlavního města Prahy ing. arch. Jana Kasla. Semináře se zúčastní kolegyně z Ameriky, Anglie, Německa a Slovenska. Účast přislíbil ministr zdravotnictví prof. MUDr. Bohumil Fišer.

ČAS připravuje ve spolupráci s nakladatelstvím GRADA zkrácené vydání německé publikace Pflege. Dále vydání publikace „Výzkum v ošetřovatelství“ a „Bazální stimulace“.

Připraveny jsou intranetové stránky ČAS (http://www.cnna.cz).

Zasedání předsedkyň schválilo:

Provedené úpravy v Disciplinárním řádu ČAS

Etický kodex sestry

Vytisknutí informační brožury o České asociaci sester. Za prezídium ČAS Růžena Wagnerová

Ohodnoťte tento článek!