Výpovědi lékařů se hromadí

V rámci akce Lékařského odborového klubu Děkujeme, odcházíme, byly k 20. prosinci připraveny k odchodu více než 4 tisíce českých lékařů.

V době uzávěrky tohoto vydání potvrdilo svou výpověď zhruba 3500 lékařů, což představuje přibližně čtvrtinu z celkového počtu lékařů. Ministr zdravotnictví Leoš Heger uvedl, že se nedomnívá, že lékaři své hrozby naplní. Pokud by se však Heger mýlil a lékaři by skutečně odešli ze zdravotnictví v tak vysokém počtu, případně odjeli za prací do zahraničí, hrozil by na mnoha místech ČR akutní nedostatek kvalifikované zdravotní péče. Řada oddělení by se musela uzavřít, na jiných by byla péče omezena. Například v Praze, v souvislosti s akcí Děkujeme, odcházíme, podala výpověď většina neurologů, a to včetně profesorů a docentů. Z Neurologické kliniky VFN v Praze odchází více než 70 procent lékařů, z FN v Motole 60 procent neurologů a z FN Královské Vinohrady dokonce 80 procent. Vážnost situace ovlivňuje i specializace lékařů, kteří odcházejí.

Například pokud z jednoho pracoviště odejde větší procento anesteziologů, může zkolabovat hned několik navazujících odvětví – bez anesteziologů nelze provádět operace. Anesteziologové jsou navíc skupinou lékařů, kteří nejčastěji nacházejí uplatnění v zahraničí a i v klidnějších dobách nemocnice pociťovaly jejich nedostatek. Podle dostupných informací tak pravděpodobně končí Anesteziologickoresuscitační oddělení v brněnské Úrazové nemocnici, kde podalo výpověď 12 ze 13 lékařů včetně primářky Lenky Doležalové. Ministr Heger na lékaře apeloval, aby ještě neodcházeli a slíbil, že veškeré peníze, které se v systému najdou, půjdou na jejich platy. Nervozita byla patrná i ze strany šéfů nemocnic. V některých případech se ředitelé nemocnic přiklonili i k výhrůžkám, že nebudou přijímat zpět do pracovního poměru lékaře, kteří nyní podají výpověď.

Lékaři se bouří kvůli dvacet let neřešenému podfinancování zdravotnictví a nízkým platům. Veřejnost se obvykle dozví pouze celkový příjem lékaře, který se pohybuje okolo dvojnásobku průměrné mzdy v ČR. Lékaři však opakovaně upozorňují na to, že se jedná o částky po započítání všech příplatků a přesčasů. Reálný, základní plat českého začínajícího lékaře je v porovnání s jinými profesemi směšně nízký. Podle LOK se pohybuje mnohdy i pod úrovní finančního ohodnocení řemeslníka. Absolvent lékařské fakulty je po svém nástupu do zaměstnání ohodnocen částkou přibližně 100 korun na hodinu. Nelékařský zdravotnický personál má samozřejmě ještě mnohem nižší finanční ohodnocení.

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!