Vyšetření likvoru v biochemické laboratoři

Je popsáno komplexní biochemické a cytologické vyšetření likvoru, které se provádí na oddělení klinické biochemie a hematologie ve Fakultní nemocnici Brno včetně detekce likvorey.

SUMMARY

Biochemistry and cytology examination of cerebrospinal fluid including detection of liquorea is described in the article. It is done at the Department of clinical biochemistry of the University hospital in Brno.

Mozkomíšní mok je čirá, bezbarvá tekutina, která vyplňuje mozkové komory a subarachnoideální prostor mozku a míchy. Obklopuje obě hemisféry a dále teče do páteřního kanálu. Mezi produkcí a vstřebáváním likvoru je rovnováha. Objem likvoru je u dospělého člověka asi 150-180 ml. Denně se ho vytvoří 500-600 ml. Vstřebává se hlavně do žilního systému.Mezi jeho funkce patří mechanická ochrana mozku a míchy, tlumení nárazů, otřesů. Dále podobně jako lymfatický systém v organismu chrání CNS proti patogenům. Účastní se přísunu živin, hormonů, odsunu metabolitů. Podílí se na udržování homeostázy k zajištění optimálního prostředí pro buňky CNS.

Likvor získáváme nejčastěji lumbální punkcí, méně často punkcí subokcipitální nebo ventrikulární. Likvor je nutné doručit do laboratoře ihned po odběru. Cytologická a některá biochemická vyšetření je třeba provést nejpozději do jedné hodiny po odběru, protože dochází k rozpadu buněk, falešnému snížení koncentrace glukózy a zvýšení koncentrace laktátu. Stabilita se snižuje s rostoucím počtem buněk v likvoru.

Při arteficiální příměsi krve by měl být likvor odebrán postupně do 3 zkumavek po 1-2 ml. Centrifugace a oddělení supernatantu v těchto případech je třeba udělat do 10 minut od odběru. Indikací k odběru likvoru jsou onemocnění zánětlivá (meningitidy, encefalitidy, myelitidy), autoimunitní demyelinizační, cévní mozkové příhody, degenerativní onemocnění CNS a nádorová postižení CNS.

Základní vyšetření likvoru (provádí se statimově)

Patří sem stanovení celkové bílkoviny kvantitativně, stanovení glukózy a laktátu. Kvantitativní hodnocení počtu elementů se provádí ve Fuchs-Rosenthalově komůrce. V nativním preparátu se stanoví počet erytrocytů, po obarvení kyselým fuchsinem počet leukocytů s diferenciací na polynukleáry a mononukleáry. K přesnější diferenciaci elementů je třeba zhotovit trvalý cytologický preparát pomocí cytocentrifugace. Preparát barvíme pomocí setu Diff-Quik. Barvení je rychlejší než klasické barvení podle Pappenheima. Při podezření na subarachnoidelání krvácení se provádí spektrofotometrie likvoru.

Speciální vyšetření Pro hodnocení funkce hematolikvorové bariéry je nutno stanovit albumin v séru i v likvoru a vypočítat albuminový kvocient – Q albumin. lbumin je syntetizován v játrech, do likvoru se dostává pouze přestupem přes hematolikvorovou bariéru. Imunoglobuliny v likvoru pocházejí buď ze séra, odkud přejdou při poruše bariéry, nebo jsou lokálně syntetizované přímo v likvorovém prostoru při onemocnění CNC spojeném s imunitní reakcí. Intratékální syntézu imunoglobulinů vypočítáme podle Reiberova vzorce.

Další způsob je průkaz oligoklonálních pruhů pomocí izoelektrické fokuzace. Dále stanovujeme v likvoru některé bílkoviny akutní fáze – do likvoru se dostávají přes hematolikvorovou bariéru, současně je nutné měřit stejné parametry i v séru.

Průkaz likvorey

Někdy je důležité určit, zda u pacienta po úrazu hlavy je sekret vytékající z nosu jen zánětlivý exsudát z nosní sliznice nebo mozkomíšní mok. V tomto případě se jedná o závažný stav s komunikací likvorových cest a nosní dutiny, ohrožující pacienta na životě. Nestačí stanovit nespecifické parametry, jako je například glukóza a celková bílkovina, je nutno provést stanovení parametru specifického pro likvor.

K dispozici je stanovení beta trace proteinu – enzymu, který je syntetizován v buňkách chorioideálního plexu. V likvoru se nachází v koncentracích 2030krát vyšších než v séru. U nás na oddělení provádíme průkaz beta 2 transferinu. Ze sérového transferinu se v likvorových prostorách odštěpí kyselina sialová a tento transferin má při elektroforéze pohyblivost beta2 globulinů. Ročně na našem oddělení vyšetříme asi 3000 vzorků. Vzorky zpracováváme i pro jiné nemocnice v rámci ČR.


Andrea Hrůzová, Jana Otoupalíková OKBH, FN Brno-Bohunice (andrea.hruzova@volny.cz)

Ohodnoťte tento článek!