Vysoká škola zdravotnická v Praze startuje

Na začátku tohoto školního roku získala státní souhlas k zahájení činnosti Vysoká škola zdravotnická, sídlící v Duškově ulici v Praze 5. První studenti by měli nastoupit letos na podzim.

Stejně jako na ostatních „voškách“ usilujících o transformaci na VŠ neuniverzitního typu, i na pražské zdravotnické škole byla tahounem transformace ředitelka školy. Po časově náročné startovní části trvající zhruba tři roky a administrativním řízení nastalo akreditačníh řízení pro obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka. V roce 2001 byla škole udělena předběžná akreditace (klasická akreditace může být udělena jen oborům na již existující vysoké škole).

Po založení o. p. s. škola prošla v roce 2004 řádným akreditačním řízením. „Tříletý odstup od první, předběžné akreditace má pro nás pozitivní dopad,“ vysvětluje ředitelka Mgr. Jitka Němcová. „Zaznamenali jsme značný zájem habilitovaných odborníků zúčastnit se zrodu nové VŠ. A na dostatečném počtu docentů a profesorů stojí a padá konečný verdikt akreditační komise.“

Soukromá škola s programy

ve veřejném zájmu Soukromá vysoká škola zdravotnická na rozdíl od veřejné nevznikla zákonem, nýbrž procedurálně mnohem méně náročným aktem – státním souhlasem. Za optimální právnickou osobu byla zvolena obecně prospěšná společnost o. p. s. Škola není ziskovou organizací a oba obory otevírá (vzhledem ke směrnicím EU, které všeobecnou sestru i porodní asistentku definují jako takzvaná regulovaná povolání) ve veřejném zájmu.

Nová VŠ spolupracuje s velkými pražskými nemocnicemi, které mají velký zájem na zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců. Pro školní rok 2005/2006 se počítá s přijetím 50 budoucích porodních asistentek a 100 všeobecných sester.

Vedení školy doufá, že si nová vysoká škola přidrží charakter menší, „rodinné“ školy, i když má ambice rozmnožit nabídku o další zdravotnické obory. „Plánujeme, že studium u nás bude mít individuální rozměr. Myslíme, že takto získané zkušenosti naši absolventi lépe uplatní i ve svém přístupu k pacientům,“ říká ředitelka.

Minirozhovor s ředitelkou školy Jitkou Němcovou

* Přijímací řízení pro I. kolo již bylo uzavřeno. Jaký byl v tomto kole zájem, kolik uchazeček jste prověřili a jaké jsou výsledky?

V rámci I. kola přijímacího řízení se přihlásilo celkem 250 zájemců. Vlastní přijímací řízení se bude konat 27. června 2005.

* Co byste doporučila uchazečkám, které si budou podávat přihlášky v II. kole?

Zájemcům o přijetí v rámci II. kola můžete vzkázat, že šance na přijetí stále trvají.

* Jaká jsou specifika Vysoké zdravotnické školy a studia na ní?

Organizační specifikum – výuka v blocích. Koncepční specifikum – moduly strukturované – ošetřovatelské, behaviorální. Profesní specifikum – teorie ošetřovatelství, ošetřovatelský proces, klinická ošetřovatelská praxe – dokumentace, ošetřovatelské modely. Medicínské specifikum – klinická cvičení, odborná praxe.

* Kde počítáte, že se vaše absolventky uplatní?

Na pracovištích klinické ošetřovatelské praxe standardních a speciálních zařízení a také v domácí a komunitní péči.

* Kde jste čerpali zkušenosti s koncipováním studijního programu školy?

Vycházeli jsme z požadavků EU a ze systémů vzdělávání v Anglii, Holandsku, Švédsku. A také ze zkušeností z přípravy sester v terciárním vzdělávání.


Informace o přijímacím řízení

Podmínkou studia na škole je maturitní zkouška na střední škole. Součástí přihlášky je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání a úředně ověřený prospěch podle vysvědčení v jednotlivých ročnících střední školy. (Nezapomeňte uvést jazyk, který chcete studovat!) Jako přihlášku použijí uchazeči celostátně platný formulář přihlášky pro VŠ SEVT 49 145 0. Potvrzení o zaplacení administrativního poplatku (kontrolní ústřižek složenky typu A) přiloží uchazeč k přihlášce. Studenti zaplatí 25 tisíc korun ročně.

Kontakt

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Duškova 7, 150 00 Praha 5, tel: 210 082 414, fax: 257 316 787, e-mail: vszp5@vzsp5.cz

Ohodnoťte tento článek!