Vyučovacími metodami k profesionalitě

Nároky na ošetřovatelské povolání neustále stoupají, zvyšuje se i náročnost samotné profesní přípravy. S tím souvisí skutečnost, že student nemůže pasivně přijímat informace, ale musí se zapojit a prokázat vlastní aktivitu v průběhu studia ošetřovatelství na vysoké škole.

SUMMARY As nursing is more and more challenging, so are the requirements for the professional preparation. Students cannot be just passive receivers of the information, the have to be involved in the process and creative during the study in higher education programs.

Naše škola vzdělává v bakalářském programu studenty v oboru všeobecná sestra a porodní asistentka. V průběhu celého akademického roku jsme se zaměřili na vyučovací metody, které maximálně rozvíjejí osobnost studenta, jeho samostatnost, kreativitu, komunikační schopnosti a počítačovou mobilitu.Metoda (methodos) je slovo řeckého původu a znamená cestu nebo postup, proto jsme v rámci cvičení kladli důraz na diskusní a dialogické metody, vedli jsme studenty k přípravě a demonstraci vlastních počítačových prezentací a v letním semestru jsme jim nabídli možnosti prezentací v angličtině. Překvapil nás jejich zájem i o cizojazyčné prezentace na konferenci s mezinárodní účastí pořádané naší vysokou školou a na pravidelných setkáních s britskými kolegy evropského projektu.

V rámci odborných předmětů, které jsou zaměřeny na primární péči, každý zpracoval si tímto způsobem přednášku, tematicky zaměřenou preventivně, v předmětu edukace nemocných připravil a vedl edukaci v oblastech ošetřovatelské péče za použití různých vyučovacích metod. V závěru akademického roku jsme pak studenty oslovili, abychom získali zpětnou vazbu. Otázky byly zaměřeny na vnímání rozdílu mezi střední zdravotnickou a vysokou školou.

Prakticky všichni odpověděli shodně, že hlavní rozdíl je patrný především v rozsahu výuky a její náročnosti a vyžadování samostatnosti, velmi pozitivně hodnotili samostudium i vlastní zapojení do výuky, široké využití informačních zdrojů a vlastní práci s počítačem. Jednoznačně nejoblíbenější jsou počítačové prezentace v power pointu. Studenti je preferují i při přednáškách pro jejich strukturu a přehlednost.

Zeptali jsme se také, zda jim vyhovuje prezentace v češtině či ve světovém jazyce a také na názor, zda cítí potřebu studovat cizí jazyk. O výsledcích informuje následující graf. Z výsledků vyplývá, že vyučovací metody během studia přispěly k osvojení samostatného ústního projevu každého studenta, ale zároveň je nutné se zaměřit na rozvoj schopnosti komunikace v cizím jazyce, přestože v podstatě všichni cítí potřebu se v něm stále vzdělávat.


Mgr. Zuzana Pohlová VŠZ o. p. s., Duškova 7, Praha 5

Ohodnoťte tento článek!