Využití ozonoterapie v léčbě dekubitů

V nemocnici následné péče LDN Horažďovice se od roku 2001 používá u hospitalizovaných pacientů i klientů v ambulantní péči při léčbě dekubitů i bércových vředů ozon.

Působením ozonu dochází k zlepšení dezinfekce a prokrvení rány, nastartování hojení, granulace a epitalizace. Lze tak i výrazně zkrátit dobu léčby. Navíc se jedná o nejbezpečnější dosud známou medicínskou terapii. Podle světových statistik je riziko komplikací při této terapii jen 0,0007 procent.

Specifika léčebného působení ozonu

Ozon (O3) je bezbarvý plyn s charakteristickým zápachem. Jeho molekula je tvořena třemi atomy kyslíku. Je desetkrát lépe rozpustný ve vodě než kyslík (O2), takže při lokálním podání snáze proniká do tkání, kde se poměrně rychle rozkládá. Vzniklý kyslík a energie, uvolněné při tomto procesu, jsou přímo využitelné pro buněčné reakce tkání. Kromě dezinfekčního účinku tak podání ozonu nastartuje hojivý proces. Po lokálním podání ozonu jsme zaznamenali známky lepšího prokrvení tkání a dochází k rychlejší granulaci rány.

Historie využívání ozonu v léčebné praxi

Tříatomová molekula kyslíku byla objevena roku 1785. Roku 1840 byl tento plyn pojmenován podle řeckého slova ozein – vydávat vůni – ozón. Od roku 1857 se datuje vznik prvních ozónových generátorů. K terapeutickému využití dochází po roce 1916, kdy byl zkonstruován první lékařský generátor ozonu. Roku 1972 byla založena mezinárodní lékařská společnost pro ozonovou terapii. Ozon u nás vyrábíme pomocí ozonového terapeutického přístroje TAO 80.

Indikace a formy lokálního použití

Indikace pro lokálního použití ozonu jsou popáleniny, ulcerace kůže, dekubity, píštěle, užívá se i jako regenerační prostředek na pokožku. Formy ozonu pro lokálního použití: Ozónová voda – Jejím základem je čistá voda nasycená ozonem. Dezinfekční vlastnosti si zachovává jen po kratší dobu, protože z vody ozon rychle vyprchává.

Ozonizovaný olej – Základem je olivový olej, který si po nasycení ozonem zachovává dezinfekční vlastnosti po delší dobu. Lze ho však využít i jako masážní krém, zubní pastu k ošetření dásní apod. Plynný ozon – Používá se k plnění vaků, které se používají například při léčbě bércových vředů, aplikují se do píštělí, abscesových dutin apod.

Způsoby aplikace ozonu

Princip lokální terapie ozonu nebo ozonového oleje spočívá v jeho aplikaci do rány – například pomocí výplachů ozonovou vodou nebo aplikací ozonového oleje přímo do rány. Účinky lokální terapie ozonem lze zlepšit použitím savých obvazových materiálů, které v ráně udržují optimální prostředí. Obvazy napuštěné nasyceným ozonovým roztokem zvyšují dezinfekční a sterilizační účinky v místě aplikace. Při léčbě bércových vředů je možno aplikovat na postižená místa vaky plněné plynným ozónem, plynný ozon je možno rovněž aplikovat do píštělí a infikovaných dutin.

Resumé

V dnešní době je k dispozici při léčbě akutních i chronických ran velké množství materiálů a metod – ozónoterapie se však z našeho pohledu a zkušeností jeví jako jedna z nejvíce efektivních a ekonomicky velmi výhodných. Odpadá zvýšené podávání antibiotik, a tak dochází k podstatnému snížení nákladů na kvalitní léčbu.


O autorovi: Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s. r. o.

Ohodnoťte tento článek!