Využití UZ vyšetření v urologii

Ultrazvuk je neinvazivní, zcela bezbolestná, rychlá a neškodná zobrazovací metoda. V dnešní době je běžnou a lehce dostupnou vyšetřovací metodou při diagnostice onemocnění, která se využívá v mnoha lékařských oborech.


SOUHRN: Ultrasonografie v oboru urologie významně posunula možnosti diagnostiky nemocí. S vývojem se do urologické praxe dostávají stále výkonnější a kvalitnější přístroje a vytlačují dříve používané invazivní diagnostické vyšetřovací postupy.
Klíčová slova: ultrasonografie, urologie, reziduum moče

SUMMARY: Ultrasonography in urology has had a great impact on the progress of diagnostic methods. Ever more efficient diagnostic instruments are replacing the traditional invasive diagnostic methods.
Key words: ultrasonography, urology, urine residuum


 

Využití UZ vyšetření v urologii

Je velmi vhodnou metodou pro posouzení orgánů v dutině břišní. Informuje nás o jejich tvaru, uložení, velikosti, struktuře a odhalí jakékoli odchylky od normálních parametrů. Využívána je při pátrání po příčině neurčitých bolestí břicha, po původu hmatných rezistencí nebo k vyloučení krvácení či přítomnosti jiných tekutin v dutině břišní. Ultrazvukové vyšetření je často indikováno jako jedno z prvních vyšetření k vyloučení nebo potvrzení nádoru v dutině břišní. Ultrazvukové vlny s vysokou frekvencí také dokážou zobrazit téměř všechny měkké tkáně v lidském těle, kromě plic a kostí. Ultrazvukové vyšetření rovněž umožňuje kvalitativně i kvantitativně posoudit nález na cévním řečišti, zejména zhodnotit přítomnost uzávěru cév či posoudit stupeň jejich zúžení pomocí dopplerovského mapování. Diagnostické a dopplerovské ultrazvukové vyšetření provádí odborný lékař, nejčastěji radiolog-sonografista, dále urolog, nefrolog, gastroenterolog, gynekolog a další specialisté. A právě v urologii má dnes již nepostradatelné využití, které se neustále rozšiřuje.

Ultrazvuk v urologii

Základním diagnostickým vyšetřením při různých urologických problémech je především ultrazvuk ledvin, močových cest a močového měchýře. U mužů se dále provádí ultrazvuk prostaty nebo i ultrazvuk skrota při bolestech či zvětšení varlat, kdy je vyšetření doplněno také o dopplerovské mapování. To nám ukáže, zda jsou, či nejsou správně prokrvena varlata. Jde zejména o indikaci při podezření na torzi varlete. Při ultrazvukovém vyšetření prostaty dokáže lékař změřit její velikost a objem, zhodnotit její tvar a echogenitu pomocí transrektální ultrazvukové sondy. Provádí se tzv. TRUS prostaty.

Při podezření na karcinom prostaty jsou pomocí rektální ultrazvukové sondy odebírány tkáňové vzorky z prostaty, které se posílají na histologický rozbor. Ten potvrdí nebo vyvrátí podezření na karcinom prostaty a podle tohoto výsledku se urolog rozhoduje o dalším léčebném postupu. Pomocí ultrazvukové sondy se provádějí také biopsie ledviny při onemocněních nefrologické povahy nebo ke kontrole funkce štěpu transplantované ledviny, tzv. biopsie graftu. Ultrazvukového přístroje se v urologii využívá i při menších zákrocích na ledvině a močovém měchýři.

V případě městnání moči v ledvině z důvodu obstrukce močovodu, kdy není možné provést zprůchodnění močovodu přes močový měchýř, se pod ultrazvukovou kontrolou zakládá punkční nefrostomický drén přes kůži do ledvinné pánvičky. Dále používáme ultrazvuk při zavedení epicystostomického drénu přes břišní stěnu do močového měchýře při retenci moči. Pomocí ultrazvuku verifikujeme náplň močového měchýře. Tento drén se zakládá tehdy, pokud se nepodaří zavést permanentní katétr přes močovou trubici. Výše uvedená ultrazvuková vyšetření provádí lékař urolog, ale nepostradatelná je i asistence sestry, zejména při zmíněných menších zákrocích. Provádí přípravu pomůcek i pacienta.
Závěrem bych se chtěla zmínit o nejčastěji používaném ultrazvukovém vyšetření na urologii, měření postmikčního rezidua moči pomocí ultrazvuku.

Toto vyšetření je důležité hlavně při léčbě prostaty nebo po operaci prostaty, ale i při různých onemocněních močového měchýře a močové trubice. Pro toto měření byl vyroben speciální skener, který je malý, lehký a přenosný. Naměřená hodnota se zobrazí přesně v mililitrech na displeji skeneru.
Výhodou a předností skeneru je rychlost a jednoduchost samotného vyšetření, které může po krátkém zaškolení provádět sama sestra. Protože je přístroj přenosný, měření se provádí bezprostředně po vymočení pacienta, a to přímo na pokoji nebo v ordinaci. Pacient nemusí nikam přecházet, což je výhodou u méně pohyblivých či imobilních pacientů. Toto měření může provádět sestra sama, zatímco lékař se může věnovat jinému pacientovi. Tím šetří čas lékaři i pacientům, urychlí se odbavení pacientů v ambulanci. Na domovské urologické klinice máme s tímto přístrojem dobré zkušenosti. Osvědčil se v ambulantním provozu i na oddělení. Využívají jej sestry i lékaři.


O autorovi: Petra Kroutilová, Urologická klinika FN a UK Hradec Králové

Ohodnoťte tento článek!