Výživa a onkologická onemocnění

Americká onkologická společnost prokazuje o 60 % vyšší mortalitu na kolorektální karcinom u obézních mužů a zvýšenou mortalitu na nádory prsu, cervixu, endometria, ovarií a žlučníku u obézních žen. V roce 1999 Severoamerická společnost pro studium obezity (NAASO) prezentovala názor, že vztah obezity a nádorů může souviset s celkově větším počtem buněk, a tedy i mitóz. Nadbytek kalorií v dětském věku vede ke vzniku větších orgánů s více buňkami, zatímco nadbytek kalorií v dospělosti vede ke zvýšené míře dělení slizničních buněk. Adipocyty při nadměrném příjmu potravy mění svou velikost až do hranice 1 g hmotnosti, potom je stimulována diferenciace preadipocytů a vznikají nové tukové buňky. Ty mohou přibývat neomezeně, ale jejich dediferenciace zpět je velmi obtížná. Snížený kalorický příjem snižuje pouze jejich velikost. Jsou hledány faktory sytosti a jejich modulátory (např. cholecystokinin a jeho modulátor Pot II obsažený v bramborách), studují se faktory nutrice během intrauterinního vývoje. Pozornost je věnována i rostlinným produktům doporučovaným v různých dietách. Studie však zatím neprokázaly jejich účinnost.

Dále se zkoumá vliv enzymu DNA-polymerázy, orexinů A i B (hypotalamických neuropeptidů), orexinových receptorů, leptinů. Proteohormon leptin je produkován adipocyty a představuje signál o zásobě energie. Působí na hypotalamus, snižuje produkci neuropeptidu Y, který je stimulátorem příjmu potravy.

Předpokládá se, že více než 40 % případů primární obezity je podmíněno geneticky. Zatím bylo v této souvislosti identifikováno 23 genů.

Medikamentózní terapie obezity

V medikamentózní terapii je dostupný preparát Orlistat (XENICAL) – blokátor pankreatické lipázy zvyšuje odpad tuků stolicí z běžných asi 5 procent na 42 procent. Účinná jsou sympatomimetika – stimulující adrenoreceptory v hypotalamu a limbickém systému, mají však řadu vedlejších efektů a omezení (BEGONAN, ADIPEX retard). Nově byl již zaveden do lékařské praxe inhibitor zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu z neuronových synapsí – sibutramin hydrochlorid (MERIDIA), který centrálně zvyšuje pocit sytosti a prodlužuje metabolickou aktivitu v klidu. Nezvyšuje však na rozdíl od dexflenfluraminu (ISOLIPAN – stažený z trhu v roce 1997) uvolňování serotoninu. Nehrozí proto riziko vzniku amfetaminového abúzu.

Vitaminy doporučované proti vzniku nádorového onemocnění mohou mít i neblahý vliv. Pro onkologické nemocné nejsou v současnosti doporučovány anti-oxidanty (vitamin A a E) zvláště v průběhu chemi či radioterapie (ACS 1999), volné radikály umožňují totiž apoptózu nádorových buněk. Pacienti by měli používat vyváženou dietu, která by dostatečně suplovala nezbytné živiny i vitaminy. Každou úvahu o nasazení vitaminů by měl onkologický pacient konzultovat s lékařem.

Laboratorní monitorování stavu výživy zahrnuje: albumin, (prealbumin, transferin, IGF vazební protein 3, fibronektin, S-Fe, Cu, Zn), S-urea, dU-urea, S-glukóza, IgG, IgA, IgM, kožní testy oddálené přecitlivělosti hodnotící buněčnou imunitu a krevní obraz s diferenciálem. Také hypochloremická alkalóza při vyšetření acidobazické rovnováhy může prozradit např. neuvedené úporné zvracení.

Dieta u hospitalizovaných nemocných

Všechny principy obecně doporučované zdravé stravy však nelze dodržovat u nemocných hospitalizovaných na onkologických pracovištích. Při chemo- i radioterapii, ale i po náročnějších chirurgických výkonech je nutno podávat dietní nezatěžující pokrmy, které nepůsobí nadýmání a nekomplikují léčení. Většinou je volena dieta číslo 4, případně ještě zvlášťě upravená. U některých nemocných je nutná výběrová dieta vždy po domluvě s dietní sestrou. Při rozhovoru lékaře s onkologickým pacientem by nikdy neměl být způsob dalšího stravování opomenut.

Jelikož je ČR ve výskytu rakoviny tlustého střeva, žlučníku i ledvin (orgány zatížené vylučováním možných kancerogenů z potravy) na hrozivém prvním místě v Evropě, dostává se studium možných potravinových kancerogenů, jako jsou xenobiotika typu heterocyklických aminů i autobiotik (oxidy dusíku a kyslíkové radikály), stejně jako pozornost věnovaná stravování do popředí pozornosti celé společnosti. n

Ohodnoťte tento článek!