Výživa onkologicky nemocných

Malnutrice neboli podvýživa způsobená nemocí má svá specifika. Zhoubné onemocnění představuje pro organismus obrovskou zátěž a tělo se snaží chovat úsporně a soustředit veškerou energii na boj s nemocí. Protože trávení živin spotřebovává značné množství energie, snaží se tělo tomuto výdeji energie bránit.


SOUHRN: Každoročně v ČR onemocní zhoubným nádorem přes 66 tisíc lidí. Diagnostika nádorových onemocnění a onkologická léčba patří mezi nejprogresivněji se rozvíjející medicínské obory. Velmi důležitá je při onkologickém onemocnění právě výživa. Nároky na příjem energie a živin jsou podstatně vyšší, a tak se může stát, že tělo i přes moderní a kvalitní terapii slábne a chřadne.
Klíčová slova: výživa, nádorová onemocnění, onkologická léčba

SUMMARY: Every year 66 thousand of people in the Czech Republic are diagnosed with malignant disease. Diagnostics and treatment of oncologic diseases is one of the most progressively developing medical fields. Nutrition plays very important role as the energy and nutrients requirement is much higher. Even despite modern and good treatment the patient’s body can weaken.
Key words: nutrition, tumor diseases, oncologic treatment


Využití tukových zásob je v tomto období příliš složité, a proto jsou potřebná energie a bílkoviny získávány ze svalové hmoty. Tím dojde velmi rychle k celkovému oslabení organismu, obzvlášť u starších pacientů, kteří nemají takovou zásobu svalové hmoty. Nezřídka se pak stává, že pacient oslabený nemocí přestává být soběstačný a není schopen se ani sám najíst. Lehce se pak dostává do tzv. bludného kruhu malnutrice, kdy je na jedné straně potřeba živin zvýšená, ale tato potřeba není splněna. Právě z těchto důvodů se malnutrice nazývá tichým zabijákem.

Malnutrice a nízká hladina bílkovin v krvi ovlivňují obranyschopnost, hrozí mnohem větší riziko infekcí, jako je zápal plic, infekce močových cest nebo až sepse, dále zvyšuje riziko špatného hojení ran, celý proces hojení ran trvá mnohem déle a hojení může být provázeno hnisavými komplikacemi.
K nejčastějším projevům nádorového onemocnění spojeným s nedostatečnou výživou patří nádorová kachexie, která se projevuje až u 70 % nemocných. Příčinou nedostatečného přísunu živin v období nemoci je nejen vlastní nádorové onemocnění, ale také následná léčba, ať již chirurgická, chemoterapie, radioterapie a další.

Chemoterapie i radioterapie mohou být komplikovány vedlejšími účinky na gastrointestinální trakt. Nejčastěji se jedná o nechutenství, nevolnost a zvracení, průjmy, afty v dutině ústní a s tím spojené bolesti, obtíže při žvýkání a polykání jídla, změny chuťových i čichových vjemů jídla. Je logické, že při těchto vedlejších účincích pacient hubne, a proto je třeba věnovat výživě velkou pozornost.
I když nemocní necítí potřebu jíst, je velmi důležité jim vysvětlit, že dobrá výživa a udržení hmotnosti jsou důležitou součástí celkové protinádorové léčby. V průběhu protinádorové léčby se většinou nedoporučuje snížení váhy ani u obézních pacientů, protože dostatečný příjem stravy umožňuje pacientovi lépe se vyrovnat s protinádorovou léčbou, nedochází k odbourávání bílkovin a tím i ke snížení obranyschopnosti.

Léčba nežádoucích účinků

Pokud je to možné, prvním krokem k léčbě nežádoucích účinků ovlivňujících příjem stravy je léčba základní příčiny. Například léčba aftů v ústech, bolestí nebo deprese pomáhá zlepšit chuť k jídlu. Další možností léčby je podávání léků, které zvyšují chuť k jídlu, léků, které pomáhají průchodu léků ve střevech (prokinetika), doplňkové nutriční nápoje (sipping) nebo výživa sondou (nazogastrickou – zavedenou nosem do žaludku nebo nazojejunální – zavedenou nosem do tenkého střeva). U předpokládané vysoce toxické léčby ovlivňující příjem potravy, např. chemoradioterapie nádorů hlavy a krku nebo u předpokládaných obtíží v pasáži zažívacím traktem při neoperovatelných nádorech jícnu, může být indikováno vytvoření vstupu do žaludku ještě před objevením obtíží – perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG).

Obecná doporučení při onkologických onemocněních

* Obecně se doporučují častější a menší porce jídel bohatých kaloricky, majících však nízký objem.
* Častá je dieta šetřící, při které se pokrmy připravují takovým způsobem, aby co nejméně zatěžovali trávicí trakt.
* V případech, že pacient trpí nevolností, je vhodné vyčkat s příjmem tekutin až 30 minut po jídle.
* Často jsou lépe snášena chladná jídla a nápoje, za vhodné pro nemocné se sníženou chutí k jídlu považujeme mléčné nápoje.
* Vhodné je při nechutenství a úbytku na váze doplňovat kalorie tzv. sippingem, což znamená pití nápojů obsahujících a doplňujících všechny nebo některé složky základních živin a celé spektrum vitaminů, minerálních látek a stopových prvků. Vzhledem k tomu, že jde o doplňky výživy připravené pro zvláštní situace, mají i svá pravidla užívání. Jedno balení o 200 ml nahradí přibližně polovinu porce jídla a nápoj by se měl upíjet postupně během jedné hodiny. Vypití celého balení naráz by mohlo být pro trávicí trakt zátěží.
* Pokud příjem jídla nebo poruchy trávení ukazují na nedostatek vitaminů, lze přechodně podávat multivitaminové tablety.
* Velmi důležité je hlídat dostatečný pitný režim. Tekutiny jsou důležité pro vyplavení nepotřebných zbytků léků – metabolitů – z těla. Potřebné množství tekutin je alespoň 2,5 litru za den, při některých protinádorových terapiích až 4 litry za den.

Závěr

Dostatečná výživa je podmínkou zachování života, proto si zaslouží dostatečnou pozornost a vzniklé problémy s výživou je nutno vždy konzultovat s nutričním terapeutem či lékařem. Pro pacienty s onkologickým onemocněním neexistuje žádná jednotná dieta, vždy je nutno postupovat individuálně.

Osobní zkušenost

Moje maminka onemocněla rakovinou ve svých 63 letech, a jelikož již bylo na veškerou léčbu pozdě, soustředili jsme se na zvládání bolesti a výživu. Jak jsem zjistila, velkým problémem při nádorových onemocněních je nechutenství, a proto u nás selhávaly veškeré rady a doporučení. Velmi se nám osvědčil sipping a obyčejná ledová káva. Pokud na něco dostala chuť, šly stranou i zásady správné výživy a my byli šťastni, že snědla alespoň malou porci čehokoli. Během jednoho měsíce zhubla přes deset kilogramů, takže jsem se bohužel sama na vlastní oči přesvědčila o tom, jak je důležitá výživa a jak je těžké přesvědčit člověka s nechutenstvím, aby jedl.


O autorovi: Lucie Podběhlá (Podbehlalucie@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!