Výživa stomiků

Výživa je jediným zdrojem energie, má krýt energetické nároky, udržet nebo zlepšit zdravotní stav. Při vyšší hmotnosti stomika snížíme příjem energie úpravou ve výběru tuků a sacharidů. Výživa má být plnohodnotná s dostatkem bílkovin, tuků, sacharidů, vitaminů, minerálních látek a stopových prvků, pestrá a dobře ochucená.

Onemocnění vede k velkým ztrátám živin způsobeným propouštěním střevní sliznicí při průjmech. Ztráty bílkovin mají za následek zpomalené hojení ran, svalovou ochablost, tvorbu dekubitů a sníženou odolnost vůči infekcím. Nedostatek tekutin způsobuje suchost sliznic, pokles krevního tlaku, zrychlení pulzu. Vitaminy rozpustné v tuku mohou být v těle ukládány, tím vznikne určitá zásoba; vitaminy rozpustné ve vodě je třeba plynule dodávat. Ztráty draslíku vedou k otokům, zvýšenému krevnímu tlaku, únavě a nervozitě. Draslík hraje důležitou roli ve vylučování inzulinu a také v přísunu kyslíku k mozkovým buňkám. Nedostatek vápníku (Ca) vede k osteoporóze, křečím, arytmii. Nedostatek hořčíku způsobuje tetanie, svalové záškuby, svalovou slabost, arytmie.

Výživa po operaci

První fázeakutní: v horních částech trávicího ústrojí nepodáváme nic ústy, pro zmírnění bolesti, zklidnění sliznice, snížení peristaltiky aplikujeme parenterální výživu (PV). V dolních částech trávicího ústrojí podáváme kuchyňsky upravenou stravu nebo enterální výživu (EV).

Cílem výživy je podpora hojení a zabránění nutričním ztrátám. Ve stravě by měl být zastoupen vyšší podíl bílkovin, železa (Fe), Ca, vitaminů. Strava musí být vhodně technologicky upravena (šetřící, bezezbytková) a podávána v menších dávkách (5-6krát denně). Dobré je podávat probiotika, která ovlivňují mikrobiální střevní rovnováhu, chrání zažívací trakt a snižují hladinu cholesterolu.

Dietetické moduly podáváme ke zvýšení příjmu bílkovin (Protifar) nebo ke zvýšení příjmu energie (Fantomalt). Stravu je možné doplnit enterální výživou, která v malém objemu dodá velké množství energie.

Výživa po operaci

Druhá fáze – klidová: stravování doporučujeme individuální, kde není striktní omezení ve výběru potravin. Vhodné je vytipovat vyhovující potraviny, které nezpůsobují nadýmání, tlak v břiše, průjem. Energetický a biologický příjem přizpůsobíme tělesné aktivitě. Důležitý je pitný režim, při nedostatku tekutin hrozí riziko zácpy nebo ucpání stomie.

Nutriční terapeutka poučí pacienta o složení diety, může pravidelně sledovat příjem kalorií, hlavních živin, vitaminů a nerostných látek. Spolu s ošetřujícím lékařem a personálem upravují příjem per os, PV a EV. Pacient, který odchází ze zdravotnického zařízení nepoučen, se může živit nedostatečně nebo jednostranně, což může vést k podvýživě či jiným komplikacím. „Za zeptání nic nedáš“ platí i při odchodu z nemocnice.


SOUHRN

Zdraví lidé si nepřipouštějí jakékoli onemocnění, změnu životního stylu či dokonce omezení výběru jídel. Každý zásah do trávicího ústrojí však vyžaduje úpravu stravování. Týká se to i pacientů s vývodem tzv. stomií. Správným výběrem potravin můžeme usnadnit nemocnému rekonvalescenci.

SUMMARY

Healthy people do not think of a possibility of an illness, necessity to change the life style or even to limit their food choices. Any impairment of digestive tract needs a change in eating habits, which particularly holds true for patients with stoma. Proper food choices can speed up the adjustment to the stoma.


O autorovi: Marieta Baliková, nutriční terapeutka, FN Motol Praha

Ohodnoťte tento článek!