Výživa ve stáří v domácím a nemocničním prostředí

Správná výživa je u starého člověka důležitá z hlediska tělesné i duševní výkonnosti, odolnosti proti infekci, lepšího zvládání stresu i rychlejšího hojení ran. S přibývajícím věkem se zpomaluje metabolismus, výživa musí být kvalitní a vyvážená, nesmí obsahovat potravu s vysokým obsahem „prázdných kalorií“.

Musí být energeticky dostatečná, s vyváženým obsahem sacharidů, bílkovin a tuků a s dostatkem vitaminů, minerálů včetně stopových prvků a tekutin. Stejně tak výživa musí obsahovat dostatek vlákniny (alespoň 24 g denně, pomáhá správné funkci tlustého střeva), cholesterol pouze do 300 g denně, ovoce a zeleninu v syrovém stavu nebo v podobě šťáv. Strava těchto lidí musí obsahovat také luštěniny (kromě vlákniny obsahují i proteiny), avšak v malých porcích vzhledem k nadýmavým účinkům. Vhodné je dušení v páře či na pánvi s minimem tuku, soli a ostrého koření, které dokážou nahradit bylinky.

Staří lidé nesnědí již velké porce jídla, proto i malé množství musí pokrýt jejich denní dávku potřebných živin. Nejrizikovější složkou potravy jsou pro ně živočišné tuky, měli by však ze svého jídelníčku zcela vyloučit také uzeniny, uzené a tučné vepřové maso, sádlo, majonézu, vejce, paštiky. Vhodné nejsou ani hotové výrobky, jako např. majonézové saláty, obložené chlebíčky a různé pochutiny – slané brambůrky a tyčinky a další, které nahradí sušené ovoce.

Je-li někdo zvyklý na slané pokrmy, je třeba vysvětlit význam jeho omezení a snižovat množství soli sestupnými dávkami, ovšem psychoterapeutickým přístupem a nedirektivním pohovorem, bez příkazů a zákazů, vysvětlením nutnosti změn. Formou vysvětlení je nutné vyřadit z jídelníčku i další potraviny, které mohou být příčinou i závažných onemocnění, důležité je upravit pravidelnost stravování. Jíst šest malých denních porcí jídla, které tělo bez problémů stráví a zužitkuje. Tady hrají roli návyky získané již v dětství a také rodinné zvyklosti a sociální podmínky v průběhu života. Zdravá výživa s obsahem bioproduktů je jistě i otázkou financí. Ne každý je ochoten či schopen změnit ve vyšším věku něco, na co byl zvyklý po celý život. U řady lidí však dochází i k jistým změnám, nemají takovou potřebu přijímat potravu a také se mění jejich chutě. Jsou lidé, kteří celý život nejedli sladká jídla a ve stáří mohou sladké v jakémkoli množství. Pozor však na hrozící cukrovku!

Staří lidé často mívají problémy s rozmělněním potravy, i polykání bývá obtížnější. Nevhodnými potravinami se pro ně stávají rýže, tužší maso, játra a „suchá“ jídla, např. rizoto, zapečené těstoviny nebo francouzské brambory. Vhodné jsou kaše a mletá masa s omáčkami nebo šťávou. Nejlepší je rozemlít maso jednodruhové (kuřecí bez tuku, šlach a kůží), z něhož lze připravit i dietní karbanátky či sekanou.

Vhodné potraviny jsou tvarohy – slané i sladké, jogurty nebo jogurtové nápoje. Strava starých lidí by měla být podobná stravě dětí, proto jsou pro ně vhodné také různé druhy dětských kaší s příchutěmi. Jsou chutné, příprava je rychlá a snadná, je možné připravit pouze jednu dávku.

Strava při hospitalizaci

Je-li starý člověk hospitalizovaný, umístěný do domova důchodců, do léčebny pro dlouhodobě nemocné, na sociální lůžka či na lůžka následné péče, mohou nastat zcela jiné problémy. Tady je obtížné podávat individuální stravu, především proto, že se zde podává strava podle daného dietního systému, v němž není zařazena dieta pro staré lidi. Dieta číslo 3 (racionální) je podávaná jak starému člověku na lůžkách následné péče, tak i mladému člověku na interním oddělení. Tady je vhodné se domluvit na řešení podle potřeb oddělení a možností kuchyně, a aby se nestalo, že staří lidé budou v nemocnicích trpět malnutricí. Hodnocení stavu výživy je součástí základního somatického vyšetření. BMI je základním vodítkem pro hodnocení výživy v základních skupinách: malnutrice, normální výživa, obezita. Malnutrice je důsledkem nepoměru mezi malým energetickým příjmem a jeho zvýšenou potřebou. Dochází k ní např. při akutních, chronických nebo metabolických chorobách, při zvýšených ztrátách – průjmy, zvracení apod. – a ve stáří, často pro neschopnost opatřit si potravu nebo ji zkonzumovat – velké kusy – či kvůli nedostatečné tepelné úpravě.

Malnutricí mohou trpět i obézní lidé, jejichž denní dávky jídla obsahují příliš prázdných kalorií. Bývá podmíněna i poklesem apetitu v důsledku snížených chuťových a čichových vjemů, sníženou chutí k jídlu a tělesnou inaktivitou, sníženým pocitem žízně a hladu, poklesem potřeby nasycení a zvýšeným pocitem sytosti. Je potřeba klást velký důraz i na způsob podávání stravy. Jídlo by mělo být na talíři upravené, porce by měly být malé s možností přídavku, kompoty a saláty je nutné dávat zvlášť na misky a ne přímo do talíře. Příčiny malnutrice bývají i psychologické – deprese, demence a jiné. Také některé léky mají vliv na snížení chutě k jídlu nebo pocit plnosti.

Ke zhodnocení stavu výživy je kromě důkladné anamnézy nezbytné podrobné somatické a laboratorní vyšetření. K léčbě malnutrice je nutná nutriční podpora, poskytnutí potřebných živin a kalorií nemocnému. Nutné je podávat také doplňkovou výživu ve formě výživových nápojů, s denními dávkami proteinů, sacharidů, tuků, vitaminů a stopových prvků.

V případě hospitalizace mohou důležité informace sdělit i příbuzní, kteří o starého člověka pečovali doma. Jaké jsou jeho stravovací návyky, které potraviny má rád a které ne, jak často byl zvyklý jíst a jaké množství. V případě špatných stravovacích návyků je nutná úprava režimu a vysvětlení nutnosti tohoto kroku.


SOUHRN

Stravu je nutno vždy přizpůsobit stáří člověka. S přibývajícím věkem se snižuje energetická potřeba. Trávení a vstřebávání živin je pomalejší, a proto je důležité jíst stravu kvalitní a bohatou na živiny. Staří lidé nepotřebují velké množství jídla, ale jejich jídelníček musí obsahovat potraviny plnohodnotné a lehce stravitelné, s minimálním obsahem tuku a soli.

SUMMARY

Nutrition has to be age appropriate. With increasing age the energetic needs are decreasing. Digestion and absorption is slowing down, therefore it is important to eat quality food high in nutrients. Older people do not need large meals but they should eat balanced diet with low fat, low salt foods.


O autorovi: Zuzana Fišerová, Nemocnice sv. Alžběty, Louny (fiserova@nemalzbeta.cz)

Ohodnoťte tento článek!