Výzkum – malý, ale zajímavý

Společnost Nutricia ve spolupráci s domovem důchodců v Podzámčí – Chlumec nad Cidlinou připravila minivýzkum. Snahou bylo získat odpověď, zda zkvalitní pravidelné pití Nutridrinku život seniorů.

Čtyři účastnice

Do programu byly vybrány ústavním lékařem 4 ženy z domova důchodců, z nichž dvě měly každodenní jídelníček obohacený o 2 krabičky Nutridrinku. Dvě ženy tvořily kontrolní skupinu a Nutridrink nedostávaly. Ženy byly ústavním lékařem MUDr. Miroslavem Loudou vybrány tak, aby se věkem a kondicí, resp. zdravotním stavem, v rámci možností DD, shodovaly.

Nutridrink dostávaly:

– paní B. V. (1914)

– paní H. H. (1915)

Nutridrink nedostávaly:

– paní E. S. (1910)

– paní A. D. (1914)

Co nás zajímalo?

Zdravotní personál zajišťoval pravidelné pití Nutridrinku a kontroloval jej (denní zápisy do sešitu). Nutridrink byl podáván v termínu od 7. 3. do 3. 4. 2000. Před zahájením výzkumu byly všem čtyřem ženám provedeny rozbory krve – kontrolní rozbory pak byly provedeny po ukončení minivýzkumu. Personál DD dále pozoroval, resp. zjišťoval a zapisoval u sledovaných žen v době podávání Nutridrinku:

– váhu (1krát týdně)

– chuť k jídlu

– náladu

– aktivitu

– komunikaci

vylučování (stolice)

Výsledky

Paní B. V.

Přibrala o 3 kg (z 59 kg na 62 kg).

– Ještě během prvního týdne říkala: „Jím, protože musím,“ po necelých 3 týdnech se dostavuje chuť k jídlu.

– Upravily se potíže se stolicí (mívala zácpu), po necelých třech týdnech vylučuje zcela pravidelně.

– Zlepšila se nálada.

– Zlepšila se komunikace.

– Vzrostla aktivita.

Vyjádření paní B. V. na závěr minivýzkumu: „Někdy se mi zdá, že je to maličko lepší. Chybí mi to. Kdyby to bylo lacinější, tak bych to kupovala pravidelně.“

Paní H. H.

Váha vzrostla o 3 kg (z 45 kg na 48 kg).

– Zcela pravidelná stolice (zpočátku drobné výkyvy).

– Aktivita se mírně zlepšila.

– Nálada se mírně zlepšila.

– Komunikace se mírně zlepšila.

Vyjádření paní H. H. na závěr minivýzkumu: „Chutnalo mi to, všechny příchutě. Zvykla jsem si na to, ale je to drahý.“

Kontrolní skupina

Paní D. A.

– Váha se snížila o 1 kg (z 64 kg na 63 kg).

– Další položky nezměněny proti původnímu stavu.

Paní S. E.

– Váha se nezměnila (stále 45 kg).

– Další položky beze změn proti původnímu stavu.

Závěry pracovníků zdravotního úseku

(Ergoterapeutky, sociální pracovnice a ředitele, kteří se pravidelně se sledovanými ženami setkávají)

Stav obyvatel, jejichž strava byla ve shora uvedené době obohacena o Nutridrink se zlepšil. U paní H. H. pozorovali toto zlepšení všichni pracovníci, u paní B. V. více než polovina pracovníků. Lze konstatovat, že pití Nutridrinku přispělo k zkvalitnění života sledovaných seniorů, kteří po dobu téměř jednoho měsíce pili denní dávku dvou krabiček Nutridrinku.

Zlepšení, což je důležité, ženy také subjektivně pociťovaly a rovněž personál vnímal změnu k lepšímu. Prokazatelné bylo zvýšení váhy u osob přijímajících Nutridrink a zlepšení chuti k jídlu. Změna k lepšímu nastala také u stolice (denní pravidelnost).

Výsledky jsou výzvou nejenom pro příbuzné, ale všechny, kteří mohou, zdá se poměrně snadno, seniorům život zkvalitnit. Musíme si však uvědomit, že by bylo vhodné, pro dosažení odpovídajících výsledků, uskutečnit výzkum v mnohem širším měřítku. PR

Ohodnoťte tento článek!