Výzkum na katedrách ošetřovatelství

Vybrali jsme z porady hlavních sester

(8. února 2000)

Na katedrách ošetřovatelství LF UK probíhá v současné době výzkum s těmito tématy:

1. LF UK Praha, Project Leonardo da Vinci. Jde o vytvoření národních referenčních údajů a evropských doporučení v oblasti řízení ošetřovatelského personá- lu a jeho trvalého vzdělávání. Výsledky projektu budou zveřejněny v publikaci „Nástroje řízení“. Projekt je nyní zpracováván IDV PZ v Brně a některými univerzitními nemocnicemi.

 3. LF UK Praha, projekt Propouštění seniorů z akutních lůžek.

 Oblast akutní péče (lůžka a pacienti na JIP a ARO, kteří jsou na dlouhodobé umělé plicní ventilaci). Finanční náročnost péče o tyto pacienty je značná. Proto vznikl projekt edukace personálu jiných odborností, než jsou pracovníci JIP. Ve FN Motol v Praze byl v únoru tohoto roku zahájen první edukační kurz.

Den ošetřovatelství

Pracovníci samostatného oddělení ošetřovatelské péče MZ ČR přispějí k oslavám Dne ošetřovatelství pozvánkou na divadelní představení. Vstupenky budou rozeslány do konce dubna regionálním zástupkyním – hlavním sestrám, které je rozdělí mezi své kolegyně.

Jindra Pavlicová,

hl. sestra MZ ČR

Ohodnoťte tento článek!