Výzkum účinnosti silikonových krytí

Stockholm, 18. května 2000. Výsledky nové studie, představené ve Stockholmu, ukazují, že používání nejnovějších měkkých silikonových krytí dramaticky snižuje poškození kůže při převazech. To dává možnost pro zlepšení péče o pacienta, protože jak upozorňují sestry z Velké Británie, jedna ze tří nejdůležitějších věcí během převazů je snížení poškození kůže v okolí rány.

Studie srovnávala účinek aplikace a odstranění Mepiformu, krytí využívajícího měkký Safetac silikon, technologii povlaku od firmy Mölnlycke Health Care, se dvěma běžně používanými krytími s tradičními adhezivy. Krytí byla aplikována a po 24 hodinách odstraněna z kůže předloktí dvanácti dospělých dobrovolníků, která byla obarvena metylenovou modří. Po odstranění krytí byla provedena biopsie povrchu kůže a zbývající množství barviva bylo spektrofotometricky změřeno. Krytí pak byla vyměněna dvakrát ve 24hodinových intervalech a znovu bylo změřeno množství barviva.

„Předpokládáme, že čím více barviva zůstalo na kůži, k tím menšímu poškození kůže došlo během aplikace a odstranění krytí. Podle tohoto kritéria studie jasně ukazuje, že krytí se Safetac způsobují méně poškození povrchu kůže ve srovnání s ostatními výrobky, které jsme testovali,“ sdělil dr. Peter Dykes, klinický vědecký pracovník z oddělení pro dermatologii Univerzity Wales College of Medicine z Velké Británie.

Význam výzkumu pro sestry

Tato zjištění mají velký význam vzhledem k prvním výsledkům mezinárodního průzkumu sester oznámeným koncem března Helen Hollinworth, odbornou asistentkou pro ošetřovatelství z britské Suffolk College, Ipswich.

V britské části průzkumu se zjistilo, že nejzávažnějším problémem při převazech z hlediska sestry bylo zabránit traumatu v ráně. Další nejdůležitější starostí bylo snížení bolesti pro pacienta a zabránění poškození okolní kůže. Mezi faktory, které nejvíce přispívají k traumatu a bolesti, byla uvedena vysychající krytí a krytí, která adherovala k samotné ráně.

„Moje vlastní zkušenost je, že měkká silikonová krytí přispívají k bezpečnějšímu a rychlejšímu hojení tím, že chrání nejen ránu, ale také okolní kůži, ke které krytí adheruje,“ říká Helen Hollinworth. „Protože tato krytí způsobují méně poškození kůže v okolí rány, je kůže méně citlivá a méně náchylná k dermatitidě a k opožděnému hojení. Výměna těchto krytí je mnohem snadnější a daleko méně bolestivá pro pacienta.“

Pro další informace prosím kontaktujte: Blanka Bobčíková, Business Manager, Mölnlycke Health Care, s. r. o., Praha, tel.: 02/24 81 86 14, e-mail: szdblbo@hq.molnlycke.se

Helen Hollinworth: Průzkum sester

Téměř 400 členů Leg Ulcer Forum (Fórum pro bércové vředy) a Tissue Viability Society (Společnost pro zachování živé tkáně) ve Velké Británii odpovědělo na otázky dotazníku podchycující jejich přístup k bolesti a traumatu tkáně během převazů a faktory ovlivňující jejich volbu ošetření. Jde o první část průzkumu prováděného mezi sestrami ve Skandinávii, Velké Británii, Španělsku, USA a Kanadě. Další výsledky budou získány před prvním kongresem o hojení ran v Melbourne, v září tohoto roku.

Na základě podrobných znalostí a chápání potřeb spojených s ošetřováním ran vyvinulo Mölnlycke Health Care řadu různých krytí využívajících technologii Safetac. Patří sem Mepitel, transparentní kontaktní krytí na rány určené pro širokou řadu bolestivých ran, Mepilex, měkké, komfortní, vysoce absorpční krytí pro exsudující rány, a Mepiform, samolepicí měkké silikonové krytí speciálně navržené pro ošetření jizev. Safetac je patentovaná technologie měkkého silikonového povlaku pro krytí na rány a jizvy a je k dispozici pouze od Mölnlycke Health Care. Z materiálu pro tisk

Ohodnoťte tento článek!