Význam cytologických vyšetření pro diagnostiku

Článek seznamuje s problematikou cytologií, jejich zpracováním v cytologické laboratoři na oddělení patologie Nemocnice Na Homolce a významem cytologických vyšetření pro klinické obory.

SUMMARY

The article addresses the cytologic techniques, examinations performed in cytologic laboratory at the department of pathology of the Hospital Na Homolce and the importance of these tests for clinical fields.

Cytologie je screeningové vyšetření, které slouží k vyhledávání a dalšímu sledování onkologických pacientů. V naší cytologické laboratoři se vyšetřují různé tělní tekutiny – punktáty, výplachy z různých dutin, ascites, moč atd. Jsou k nám zasílány cytologické nátěry, tedy stěry z děložního čípku, z pankreatu, štítné žlázy, plic apod. Správnost výsledku vyšetření závisí na mnoha faktorech, například na adekvátním odběru, správné fixaci, včasnosti dodání materiálu do laboratoře a samozřejmě i na dostatečném a pravdivém vyplnění průvodky.

Každý materiál se musí označit ve shodě s průvodkou. Velmi důležitá pro stanovení diagnózy je správná fixace materiálu, aby nedocházelo k autolýze (samovolný rozpad buňky), a tím ke zkreslení výsledků. Tekutiny zaslané k nám na oddělení většinou fixované nejsou, proto musejí být dodané okamžitě po odběru. Nefixovaný materiál je nutné nejdéle do jedné hodiny po odběru dodat do naší laboratoře, mimořádně do dvou hodin, ale v tomto případě je nutné materiál uchovat při teplotě kolem 4 °C (v lednici). Pokud toto není z nějakého důvodu možné, musí se fixovat konzervačním roztokem (1% roztok merthiolátu sodného).

V žádném případě materiál nefixujeme formolem, neboť formol je fixační tekutina vhodná pro fixaci vzorků tkání, celých orgánů i jejich částí. Typ fixační tekutiny (merthiolát sodný) musí být zapsán na průvodce. Z čirých tekutin dodaných do laboratoře zhotovujeme cytospinové preparáty a z tekutin s příměsí krve nátěry, které fixujeme v isopropylalkoholu. Následuje obarvení preparátu různými metodami. K rutinním barvením v cytologii patří barvení Giemsa a hematoxylin-eosin. Takto vyhotovený a obarvený preparát předáme i s průvodkou lékaři.

Mimo tekutin na cytologické vyšetření jsou k nám zasílány z různých oddělení i stěry na sklíčku. Dodaná sklíčka musejí být řádně označena jménem a rokem narození pacienta a zaslána samozřejmě spolu se správně vyplněnou průvodkou. Je velmi důležité, aby každý nátěr byl po zhotovení fixován. V naší nemocnici jsme se s kliniky dohodli, že nátěry na sklíčku budou lékaři fixovat pomocí cytofixu. Výhodou je okamžitá a jednoduchá fixace nátěrů a zastavení autolýzy materiálu, proto tedy není nutné dodat sklíčko do laboratoře okamžitě. V laboratoři takto fixovaná sklíčka zbavujeme fixačního prostředku pomocí isopropylalkoholu a následně je obarvíme. Jako základní barvení používáme barvení Giemsa a barvení HE. V gynekologické diagnostice používáme barvení podle Papanicolaua.

U takto obarvených preparátů provádíme odečtení cervikovaginálních stěrů. Preparáty odečítají vyškolené laborantky a případy, které jsou diagnosticky náročnější, předají k dalšímu posouzení lékaři patologovi. Onkologická cytologie je po dlouhá léta používaná diagnostická metoda, sloužící k průkazu dysplastických či nádorových buněk. Výhodou cytologického vyšetření je zpravidla snadný, pacienta nezatěžující odběr a oproti bioptickému vyšetření má nižší ekonomické náklady. Metoda však nemůže nahradit přesnou histopatologickou diagnózu, která určuje přesnou klasifikaci lézí.

Sylva Hladíková, Libuše Riedlová Miloslava Opočenská Oddělení patologie Nemocnice Na Homolce Praha (sylva.hladikova@homolka.cz)

Ohodnoťte tento článek!