Význam plávání a cvičení ve vodě pro těhotné ženy

Práci s těhotnými ženami se věnuji již přes 11 let a jako citlivá žena vnímám jejich zájmy, problémy, názory a samozřejmě i obavy z nadcházejícího porodu, zvláště pokud jde o porod první. Těhotenství je pro každou ženu obdobím velkých příprav nejen psychických, ale i fyzických. Výsledkem dobře připravené ženy k porodu je rychlý a nekomplikovaný porod.

Ženy rodící poprvé mají většinou nulové znalosti vycházející pouze z informací od maminky či kamarádky, které bývají často zkreslené až přehnané. Pak je mým velkým úkolem rodičku náležitě připravit, uklidnit, vše uvést na pravou míru a docílit stavu, kdy se těhotná na porod těší, dojde k pozitivnímu myšlení a v takovém duchu pak porod i probíhá. Stresované maminky čeká porod stresový, klidné maminky naopak porod klidný. Při cvičení na suchu se tělo protáhne, posílí, těhotná se naučí své tělo ovládnout, vnímat rozdíl mezi napětím a úlevou a pracovat se svým dechem. Tyto nabyté zkušenosti a dovednosti pak využíváme i ve vodě, přičemž těhotná sama vnímá rozdíl prostředí a zjistí, že při cvičení ve vodě vůbec nic nebolí, a přesto se tělo více procvičilo, protáhlo a posílilo. Působení odporu vody a cvičení proti němu je sice trochu náročnější než cvičení na suchu, ale důkladnější a efektivnější. Nyní bych ráda představila konkrétní výsledky a dopad pohybu ve vodě u těhotné ženy načerpané během mé praxe za posledních 5 let.

1. Uvolnění zádových svalů

Velká většina těhotných žen trpí bolestmi nejčastěji v oblasti hrudní a bederní páteře. V důsledku rostoucí dělohy dochází k nepřirozenému prohýbání páteře, z toho důvodu k natahování zádových svalů s následnou bolestivostí. Změna těžiště a nesprávné držení těla jen stupňuje již zmíněné problémy.

Speciálními cviky a díky pomůckám do vody (v tomto případě se jedná o lehké činky) je možné tomuto stavu zabránit a docílit uvolnění natažených zádových svalů, snížení bolesti a zároveň zpevnění a správného držení těla.

Cviky provádí těhotná v přechodové vodě (voda sahající od hrudní kosti do podpaží) a váha těhotné je 30 procent vlastní hmotnosti na suchu. Volím tuto hloubku právě pro velké odlehčení a pro vyvážený odpor vody na celé tělo. Těhotná zaujme základní postavení, a to stoj s dolními končetinami mírně od sebe, pánví podsazenou a staženým zadečkem. Teprve v této poloze mají cviky s činkami ten správný význam a po celou dobu se zapojují svaly celého těla, jelikož těhotná je nucena udržovat stabilitu (což na suchu není potřeba). Činky drží těhotná pevně v rukách a nastupuje série cviků, kdy každý cvik opakujeme přibližně 6krát a vždy po pátém cviku nastává rozplavení v poloze na zádech, nejčastěji s podporou činek v podpaží, kdy se uvolňuje především bederní páteř. Cviky s činkami se mohou realizovat buď ve velmi pomalém tempu, nebo v tempu čtvrtinovém. Dobré je tempo střídat a střídavě tak svalstvo zahřívat. Toto cvičení zabírá přibližně půl hodiny lekce a je zaměřeno na posílení zádových svalů, prsních svalů a v šetrné formě i svalů břišních.

2. Uvolnění kyčelních kloubů a třísel

Ve své praxi jsem se setkala s velikými problémy typu omezené pohyblivosti v kyčlích a tříslech. Teprve až při nácviku porodních poloh, které těhotná využije v první době porodní, objeví sama rodička tento nedostatek. Při cvičení na suchu se samozřejmě daří tyto partie uvolnit či protáhnout, ale doprovází je bolest, která velice často přetrvává i v dalších dnech. Ve vodním prostředí tomu tak není, zde naopak těhotná dosáhne ještě většího protažení a přitom bezbolestně. Další výhodou vody je skutečnost, že cviky provádíme v poloze na břiše, kdy těhotnou nadlehčuje vodní nudle v oblasti podbřišku. Na suchu je cvičení na břiše naprosto vyloučeno. Rozevírání a zavírání stehen, střídavé protáčení končetiny v kyčelním kloubu se provádí velmi pomalu a tahem, není zde vhodný prudký pohyb či švih. Aby nedošlo k vystydnutí svalstva, zařazuji mezi protahováním rychlé kopání proti odporu vody s končetinami u sebe, od sebe, či rychlé kmitání natažených končetin. Následné vyplavání v poloze na zádech s podporou vodní nudle a pohyb DK prsovým stylem, tzv. širokou žábou, těhotné potvrdí, že cviky měly smysl. Protočení kyčelního kloubu jde snadněji a kolena jdou více od sebe.

3. Zlepšení vitální kapacity plic

Jistě mi dají za pravdu všechny porodní asistentky, že nejdůležitější věcí u porodu je správné dýchání v první a druhé době porodní. Při každé mé lekci cvičení těhotné opakují dýchání do bříška, krátké povrchové dýchání a zadržování dechu. Všechna tato tři dýchání budou při porodu maximálně využita a rychlost a kvalita porodu se od nich bude odvíjet. I v tomto případě má voda svůj veliký podíl na přípravě a i zde se dá plně využít odporu vody. Rozdíl výdechu na suchu a výdechu do vody mnou vedené těhotné již zaznamenaly, zvláště pak rozdíl týkající se zadržování dechu na suchu a ve vodě.

Vodní prostředí nabízí velkou pomocnou ruku, kdy si těhotná může nanečisto vyzkoušet tlačení, s tím rozdílem, že místo zatlačení rychle plave pod vodou. Aniž to tuší, automaticky splní charakteristický povel pro druhou dobu porodní: „Rychle se nadechněte pusou, zavřete oči, pusu a dlouze tlačte, aniž byste upouštěla vzduch.“ V bazénu zní povel podobně: „Rychlý nádech pusou, zavřít oči, pusu a rychle plavat alespoň 10 sekund pod vodou.“ Fyzicky si těhotná může vyzkoušet, že vytlačení miminka je „dřina“ a nebude tuto část podceňovat. Výsledkem by mělo být zkrácení druhé doby porodní, a tudíž předcházení hypoxiím plodu, v těchto chvílích velice častým.

4. Uvolnění psychiky

Troufám si odhadnout, že pro každou těhotnou je porod důvod k obavám či alespoň k zamyšlení. Každá žena touží, aby byl co nejrychlejší a nejšetrnější. Je důležité, aby žena před porodem vyhledávala klidné a příjemné okamžiky, poslouchala relaxační hudbu a účastnila se předporodních kurzů, kde se mimo jiné naučí pracovat se svou psychikou. Právě voda je jedním z míst, které pozitivně ovlivňují psychiku ženy. Za doprovodu příjemné relaxační hudby a pomocí rozmanitých pomůcek, je po lekci každá těhotná žena naladěna na správnou tóninu. Vyplavené endorfiny neboli hormony dobré nálady, nyní náležitě vykonávají svoji práci, a to je ten nejlepší a nejúčinnější lék pro krásné, nekomplikované a šťastné těhotenství. Plavání a cvičení není vhodné pro ženy s rizikovým těhotenstvím, u nichž se vyskytly potíže, jako vysoký krevní tlak, předčasné kontrakce, otevírání děložního čípku či krvácení z dělohy. Naopak za velmi prospěšnou považuji tuto činnost u bezproblémového těhotenství v době od zhruba 20. týdne těhotenství do porodu (přesněji do odchodu hlenové zátky), kdy doporučuji plavat a cvičit ve vodě jedenkrát týdně po dobu 3 až 4 měsíců.


SOUHRN

V článku se dozvíte, jaký porod čeká stresované maminky, a naopak – jaký maminky klidné. Dále zde najdete konkrétní výsledky a dopad pohybu u těhotných žen.

SUMMARY

In the article you will find out what type of labor is awaiting stressed mothers and what type the calm ones. The readers will also find concrete results and the influence of mobility on pregnant women.


O autorovi: Miroslava Caplová porodní asistentka Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s. České Budějovice (CaplovaM@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!