Vzdělávací pracoviště v Ústí nad Labem

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem a Univerzita J. E. Purkyně vytvořily nové vzdělávací pracoviště.
Gynekologicko-porodnická klinika pomůže vzdělávat zejména sestry a porodní asistentky z Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP). Škola a zdravotnické zařízení chtějí vybudovat také biomedicínské centrum a detašovanou odbornou knihovnu. Nemocnice už ve spolupráci s univerzitou založila kardiologickou a neurologickou kliniku, připravuje se zřízení dalších čtyř. Kliniky zakládají zdravotnické fakulty, které za sebou nemají přímo zázemí fakultní nemocnice. Na Fakultě zdravotnických studií UJEP se vyučují obory všeobecná sestra, fyzioterapie, ergoterapie a porodní asistentka. Kliniky jsou pro fakultu i nemocnici společnými výukovými a vědeckými základnami a pracovišti pro vykonávání praxe. Přínosem založení další kliniky bude ještě kvalitnější výuka a intenzivnější společná vědecká práce a v neposlední řadě další rozvoj špičkové zdravotní péče v regionu.

1)
R
Ohodnoťte tento článek!