Vzdělávací programy pro pacientské organizace

Akademie pacientských organizací pokračuje – nově pod záštitou ministra zdravotnictví.
V České republice existuje na 200 pacientských organizací, které nejčastěji pomáhají pacientům trpícím onkologickými onemocněními, tělesně postiženým a lidem s duševními poruchami. Celkem by mohly podat pomocnou ruku více než 4,5 milionům lidí. Akademie pacientských organizaci (APO) si klade několik hlavních primárních cílů: podpořit nezávislost českých pacientských sdružení, umožnit jejich dlouhodobý rozvoj, naučit je efektivněji získávat prostředky na vlastní činnost nebo zkvalitnit jejich prezentační či vyjednávací dovednosti. Účastníci Akademie získají přehled o aktuálním zdravotním, sociálním a pojistném systému v ČR, rozšíří své povědomí o právech pacientů a naučí se efektivněji tato práva hájit. Dozvědí se také praktické informace k tématu zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo o nejnovějších trendech současné moderní léčby. Projektu, který na podzim 2013 vstupuje do své druhé fáze, udělil záštitu ministr zdravotnictví MUDr. Martin Holcát, MBA. „V druhé části projektu bude 50 českým pacientským sdružením (což je přibližně o 20 více než v první části) nabídnuto účastnit se přednášek, jejichž nedílnou součástí jsou i bezplatné konzultace u lektorů kurzu, které mohou účastníci libovolně čerpat podle svých aktuálních potřeb,“ informoval Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP. Druhá fáze projektu bude spuštěna v listopadu letošního roku a vyvrcholí v říjnu 2014.

1)
R
Ohodnoťte tento článek!